39th International Conference on Organizational Science Development: Organizations at Innovation and Digital Transformation Roundabout: Conference Proceedings

Avtorji

Polona Šprajc (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Iztok Podbregar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Damjan Maletič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Daniel Tomić (ur.), Univerza Juraj Dobrila v Puli, Fakulteta za ekonomijo in turizem “Dr. Mijo Mirkovic”; Yvonne Ziegler (ur.), Univerza uporabnih znanosti Frankfurt; Vincenzo Uli (ur.), Univerza uporabnih znanosti Frankfurt; Olja Arsenijević (ur.), Univerza UNION – Nikole Tesle, Poslovna in pravna fakulteta

Ključne besede:

inovativnost, organizacijske vede, digitalna transformacija, organizacije, digitalizacija, mednarodna konferenca

Kratka vsebina

39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti: Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne transformacije, Konferenčni zbornik. Pred nami je 39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih ved, ki skupaj s časovno premico razvoja usmerja ideje akademske in strokovne javnosti za skupen naš, boljši jutri. Spreminjanje podobe današnjega posameznika, družbe, organizacij in okolja terja z različnih vidikov spreminjanje njihovih ustaljenih struktur delovanja. Je dovolj biti inovativen? Zadošča usmerjati delovanje skozi prizmo digitalne tehnologije? Organizacije se na krožišču stičišča inovativnosti ljudi, razvoja procesov in informacijske tehnologije prepletajo s tehnološkim napredkom, kjer organizacije spodbujajo konkurenčnost in vzpostavljajo ekosistem digitalnih uporabnikov. V percepciji sodobnih organizacij nam krožišče v relativno kratkem času omogoča hitrejšo pretočnost izkušenj, idej in smernic digitalne transformacije ter obenem zmanjšuje čas negotovih odločitev. Spreminjanje ustaljenih poslovnih modelov skupaj z razvojem idej, spodbujanjem inovacij in tehnologije, spodbuja management sprememb v smeri vse večje sinergije inovativnosti ter digitalne transformacije. Konferenca, ki tradicionalno spodbuja in v zadnjih letih vse bolj povezuje akademska dognanja s strokovnimi rešitvami gospodarstva in negospodarstva v letu 2020 prinaša najprej izziv, predvsem pa možnosti za povezovanje in umestitev idej za prihodnost delovanja organizacij na krilih digitalne transformacije in inovativnosti ter spodbuja dojemljivost digitalizacije kot ključnega  člena za  posameznika,  procese in informacije v smeri razvoja poslovnih modelov organizacij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Polona Šprajc (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Raziskovalno področje vključuje organizacijo in management, krizni management, kritično infrastrukturo in kadrovski management. Med letom 2001 in 2006 je bila zaposlena kot asistentka, kasneje kot visokošolska učiteljica na FOV UM. Ima odlične komunikacijske sposobnosti in pedagoške veščine, ki so potrebne za delo v akademskem in širšem okolju. Med drugim je delovala na fakulteti kot Erasmus koordinator, organizator poletne šole in predstavnica za stike z javnostjo. Trenutno zaseda pozicijo prodekanice za izobraževalno dejavnost.

Kranj, Slovenija. E-pošta: polona.sprajc@um.si

Iztok Podbregar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenia. E-pošta: iztok.podbregar@um.si

Damjan Maletič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenia. E-pošta: damjan.maletic@um.si

Daniel Tomić (ur.), Univerza Juraj Dobrila v Puli, Fakulteta za ekonomijo in turizem “Dr. Mijo Mirkovic”

Pula, Hrvšaka. E-pošta: dtomic@unipu.hr

Yvonne Ziegler (ur.), Univerza uporabnih znanosti Frankfurt

Frankfurt, Nemčija. E-pošta: ziegler@fb3.fra-uas.de

Vincenzo Uli (ur.), Univerza uporabnih znanosti Frankfurt

Frankfurt, Nemčija. E-pošta: vincenzo.uli@gmail.com

Olja Arsenijević (ur.), Univerza UNION – Nikole Tesle, Poslovna in pravna fakulteta

Beograd, Srbija. E-pošta: olja.arsenijevic@fpsp.edu.rs

Prenosi

Izdano

24.09.2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-388-3

DOI (06)

10.18690/978-961-286-388-3

COBISS.SI ID (00)

28526083

Date of first publication (11)

24.09.2020

Kako citirati

(Ed.). (2020). 39th International Conference on Organizational Science Development: Organizations at Innovation and Digital Transformation Roundabout: Conference Proceedings (Vols. 39.). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/503