Book of Abstracts / International Scientific Conference »Research and Education in Nursing«,June 13th 2019, Maribor, Slovenia

Avtorji

Majda Pajnkihar (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0002-6298-045X
Klavdija Čuček Trifkovič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
Gregor Štiglic (ur.)
University of Maribor, Faculty of Health Sciences

Ključne besede:

raziskovanje, izobraževanje zdravstvena nega, zdravstvene vede, konferenca, zbornik

Kratka vsebina

Zbornik povzetkov Mednarodne znanstvene konference »Raziskave in izobraževanje v zdravstveni negi«. Ob obeleženju 26-letnice od ustanovitve Fakultete za zdravstvene vede organiziramo mednarodno znanstveno konferenco z naslovom »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«.  Namen in cilj konference je predstavitev napredka na področju raziskovanja za podporo prakse in izobraževanja, interdisciplinarnega in interprofesionalnega pristopa v zdravstveni negi in zdravstvu v slovenskem in mednarodnem prostoru ter prispevek k doprinosu razvoja jedra znanja. Dodana vrednost konference je povezovanje visokošoslkih učiteljev, visokošolskih sodelavcev in študentov ter izmenjava raziskovalnih dokazov, modelov dobrih praks in inovativnih idej. Na konferenci bodo predstavljeni prispevki aktualnih znanstvenoraziskovalnih projektov za učinkovito, varno, humano in k pacientu ter družini usmerjeno zdravstveno nego.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Majda Pajnkihar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: majda.pajnkihar@um.si.

Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: klavdija.cucek@um.si.

Gregor Štiglic (ur.), University of Maribor, Faculty of Health Sciences

Maribor, Slovenija. E-pošta: gregor.stiglic@um.si.

Prenosi

Izdano

05.06.2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-276-3

DOI (06)

10.18690/978-961-286-276-3

COBISS.SI ID (00)

96783617

Date of first publication (11)

05.06.2019

Kako citirati

(Ed.). (2019). Book of Abstracts / International Scientific Conference »Research and Education in Nursing«,June 13th 2019, Maribor, Slovenia : Vol. REN 2019. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/417