Book of Abstracts / International Scientific Conference »Research and Education in Nursing«, June 7th, 2018, Maribor, Slovenia: 7. junij 2018, Maribor, Slovenija

Avtorji

Majda Pajnkihar (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0002-6298-045X
Klavdija Čuček Trifkovič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
Sonja Šoštar Turk (ur.)=
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
Gregor Štiglic (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Kratka vsebina

Zbornik povzetkov Mednarodne znanstvene konference »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«. Ob obeleženju 25-letnice od ustanovitve Fakultete za zdravstvene vede organiziramo mednarodno znan-stveno konferenco z naslovom »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Namen in cilj konference je predstavitev napredka na področju raziskovanja za podporo prakse in izobraževanja, interdisciplinarnega in interprofe-sionalnega pristopa v zdravstveni negi in zdravstvu v slovenskem in mednarodnem prostoru ter prispevek k doprinosu razvoja jedra znanja. Dodana vrednost konference je povezovanje visokošoslkih učiteljev, visokošolskih sodelavcev in študentov ter izmenjava raziskovalnih dokazov, modelov dobrih praks in inovativnih idej. Na konferenci bodo predstavljeni prispevki aktualnih znanstvenoraziskovalnih projek-tov za učinkovito, varno, humano in k pacientu ter družini usmerjeno zdravstveno obravnavo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Majda Pajnkihar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: majda.pajnkihar@um.si.

Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: klavdija.cucek@um.si.

Sonja Šoštar Turk (ur.)=, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: sonja.sostar@um.si.

Gregor Štiglic (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: gregor.stiglic@um.si.

Naslovnica za Book of Abstracts / International Scientific Conference »Research and Education in Nursing«, June 7th, 2018, Maribor, Slovenia: 7. junij 2018, Maribor, Slovenija
Izdano
2018-07-10

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-167-4
COBISS.SI ID
Date of first publication
2018-06-05