Book of Abstracts / International Scientific Conference »Research and Education in Nursing«, June 7th, 2018, Maribor, Slovenia: 7. junij 2018, Maribor, Slovenija

Avtorji

Majda Pajnkihar (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0002-6298-045X
Klavdija Čuček Trifkovič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
Sonja Šoštar Turk (ur.)=
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
Gregor Štiglic (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Ključne besede:

Raziskovanje, izobraževanje, Zdravstvena nega, Zdravstvene vede, konferenca

Kratka vsebina

Zbornik povzetkov Mednarodne znanstvene konference »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«. Ob obeleženju 25-letnice od ustanovitve Fakultete za zdravstvene vede organiziramo mednarodno znan-stveno konferenco z naslovom »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Namen in cilj konference je predstavitev napredka na področju raziskovanja za podporo prakse in izobraževanja, interdisciplinarnega in interprofe-sionalnega pristopa v zdravstveni negi in zdravstvu v slovenskem in mednarodnem prostoru ter prispevek k doprinosu razvoja jedra znanja. Dodana vrednost konference je povezovanje visokošoslkih učiteljev, visokošolskih sodelavcev in študentov ter izmenjava raziskovalnih dokazov, modelov dobrih praks in inovativnih idej. Na konferenci bodo predstavljeni prispevki aktualnih znanstvenoraziskovalnih projek-tov za učinkovito, varno, humano in k pacientu ter družini usmerjeno zdravstveno obravnavo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Majda Pajnkihar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: majda.pajnkihar@um.si.

Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: klavdija.cucek@um.si.

Sonja Šoštar Turk (ur.)=, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: sonja.sostar@um.si.

Gregor Štiglic (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: gregor.stiglic@um.si.

Prenosi

Izdano

10.07.2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-167-4

DOI (06)

10.18690/978-961-286-167-4

COBISS.SI ID (00)

94662145

Date of first publication (11)

05.06.2018

Kako citirati

(Ed.). (2018). Book of Abstracts / International Scientific Conference »Research and Education in Nursing«, June 7th, 2018, Maribor, Slovenia: 7. junij 2018, Maribor, Slovenija: Vol. REN 2018. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/340