International Scientific Conference »Research and Education in Nursing: Book of Abstracts, September 29th, 2020, Slovenia

Avtorji

Majda Pajnkihar (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0002-6298-045X
Klavdija Čuček Trifkovič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
Sonja Šostar Turk (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za ozdravstvene vede
Gregor Štiglic (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0002-0183-8679

Ključne besede:

zdravstvena nega, zdravstvene vede, konferenca, raziskovanje, izobraževanje

Kratka vsebina

Mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«: Zbornik povzetkov, 29. september 2020, Slovenija. 29. septembra 2020 Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede organizira Spletno mednarodno znanstveno konferenco z naslovom »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«. Ob tej priložnosti je izdan e-zbornik izvlečkov mednarodno priznanih in domačih strokovnjakov ter študentov s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Namen konference je raziskati napredek na področju raziskovanja in izobraževanja v zdravstveni negi ter izmenjavi znanja in izkušenj udeležencev o vplivu raziskovanja na prakso v zdravstvu v slovenskem in mednarodnem prostoru. Predstavlja tako priložnost za spodbujanje razvoja, širjenja in uporabe znanja s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved kot tudi odlično priložnost za zdravstvene delavce in visokošolske učitelje da izmenjajo raziskovalne dokaze, modele dobrih praks in inovativne ideje.

Biografije avtorja

Majda Pajnkihar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdo Pajnkihar odlikuje široka paleta znanstvenega, strokovnega in pedagoškega dela. Je dekanica in redna profesorica Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede in predstojnica Inštituta za zdravstveno nego. Je prva doktorica znanosti na področju zdravstvene nege v Sloveniji in pionirka na področju raziskovanja teorij zdravstvene nege v slovenskem okolju. Majda Pajnkihar je avtorica številnih publikacij in tudi gostujoča profesorica na mnogih tujih univerzah ter prav tako članica UDINE-C (Understanding Development Issues in Nurse Educator Careers) skupine ter prestižnih Sigma Theta Tau International Society, Ameriške akademije za zdravstveno nego (FAAN) in Evropske akademije za zdravstveno nego (FEANS).

Maribor, Slovenija. E-pošta: majda.pajnkihar@um.si

Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: klavdija.cucek@um.si

Sonja Šostar Turk (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za ozdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: sonja.sostar@um.si

Gregor Štiglic (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: gregor.stiglic@um.si

Prenosi

Izdano

September 28, 2020

Podrobnosti o monografski publikaciji

DOI (06)

10.18690/978-961-286-392-0

ISBN-13 (15)

978-961-286-392-0

COBISS.SI ID (00)

29479939

Date of first publication (11)

2020-09-28

Kako citirati

(Ed.). (2020). International Scientific Conference »Research and Education in Nursing: Book of Abstracts, September 29th, 2020, Slovenia (Vols. 2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/505