International Scientific Conference »Research and Education in Nursing: Book of Abstracts, September 29th, 2020, Slovenia

Avtorji

Majda Pajnkihar (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0002-6298-045X
Klavdija Čuček Trifkovič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
Sonja Šostar Turk (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za ozdravstvene vede
Gregor Štiglic (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0002-0183-8679

Ključne besede:

zdravstvena nega, zdravstvene vede, konferenca, raziskovanje, izobraževanje

Kratka vsebina

Mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«: Zbornik povzetkov, 29. september 2020, Slovenija. 29. septembra 2020 Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede organizira Spletno mednarodno znanstveno konferenco z naslovom »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«. Ob tej priložnosti je izdan e-zbornik izvlečkov mednarodno priznanih in domačih strokovnjakov ter študentov s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Namen konference je raziskati napredek na področju raziskovanja in izobraževanja v zdravstveni negi ter izmenjavi znanja in izkušenj udeležencev o vplivu raziskovanja na prakso v zdravstvu v slovenskem in mednarodnem prostoru. Predstavlja tako priložnost za spodbujanje razvoja, širjenja in uporabe znanja s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved kot tudi odlično priložnost za zdravstvene delavce in visokošolske učitelje da izmenjajo raziskovalne dokaze, modele dobrih praks in inovativne ideje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Majda Pajnkihar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdo Pajnkihar odlikuje široka paleta znanstvenega, strokovnega in pedagoškega dela. Je dekanica in redna profesorica Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede in predstojnica Inštituta za zdravstveno nego. Je prva doktorica znanosti na področju zdravstvene nege v Sloveniji in pionirka na področju raziskovanja teorij zdravstvene nege v slovenskem okolju. Majda Pajnkihar je avtorica številnih publikacij in tudi gostujoča profesorica na mnogih tujih univerzah ter prav tako članica UDINE-C (Understanding Development Issues in Nurse Educator Careers) skupine ter prestižnih Sigma Theta Tau International Society, Ameriške akademije za zdravstveno nego (FAAN) in Evropske akademije za zdravstveno nego (FEANS).

Maribor, Slovenija. E-pošta: majda.pajnkihar@um.si

Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: klavdija.cucek@um.si

Sonja Šostar Turk (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za ozdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: sonja.sostar@um.si

Gregor Štiglic (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: gregor.stiglic@um.si

Prenosi

Izdano

28.09.2020

Podrobnosti o monografski publikaciji

DOI (06)

10.18690/978-961-286-392-0

ISBN-13 (15)

978-961-286-392-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

28.09.2020

Kako citirati

(Ed.). (2020). International Scientific Conference »Research and Education in Nursing: Book of Abstracts, September 29th, 2020, Slovenia (Vols. 2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/505