Book of abstracts / International Scientific Conference "Research and Education in Nursing", June 15th 2017, Maribor, Slovenia

Avtorji

Majda Pajnkihar (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0002-6298-045X
Klavdija Čuček Trifkovič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
Sonja Šoštar Turk (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
Gregor Štiglic (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Ključne besede:

doktorski študijski program, zdravstvena nega, študenti, jedro znanja, znanstvenoraziskovalno delo

Kratka vsebina

Zbornik povzetkov Mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«, 15. junij, Maribor, Slovenija. 15. junija 2017 Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede organizira Mednarodno znanstveno konferenco z naslovom »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«. Ob tej priložnosti je izdan e-zbornik izvlečkov mednarodno priznanih in domačih strokovnjakov ter študentov s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Namen konference je raziskati napredek na področju raziskovanja in izobraževanja v zdravstveni negi ter izmenjavi znanja in izkušenj udeležencev o vplivu raziskovanja na prakso v zdravstvu v slovenskem in mednarodnem prostoru. Predstavlja tako priložnost za spodbujanje razvoja, širjenja in uporabe znanja s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved kot tudi odlično priložnost za zdravstvene delavce in visokošolske učitelje da izmenjajo raziskovalne dokaze, modele dobrih praks in inovativne ideje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Majda Pajnkihar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: majda.pajnkihar@um.si.

Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: klavdija.cucek@um.si

Sonja Šoštar Turk (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: sonja.sostar@um.si.

Gregor Štiglic (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: gregor.stiglic@um.si.

Prenosi

Izdano

03.07.2017

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978‐961‐286‐046‐2

DOI (06)

10.18690/978‐961‐286‐046‐2

COBISS.SI ID (00)

92250625

Date of first publication (11)

03.07.2017

Kako citirati

(Ed.). (2017). Book of abstracts / International Scientific Conference "Research and Education in Nursing", June 15th 2017, Maribor, Slovenia: Vol. REN 2017. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/238