Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije

1 Naslovi
 Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije

Znanstvena konferenca “Gospodarski subjekti na trgu

Znanstvena konferenca “Gospodarski subjekti na trgu” velja za najstarejšo in najbolj prepoznavno posvetovanje s področja gospodarskega prava v Republiki Sloveniji, ki se tradicionalno izvaja že vse od leta 1993. Konferenco organizirata Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in Inštitut za gospodarsko pravo Maribor. Konferenca je razdeljena na različne sekcije, ki obravnavajo aktualna vprašanja gospodarskega prava, in sicer prava družb, gospodarskega pogodbenega prava, davčnega prava, delovnega prava, insolvenčnega prava, izvršilnega prava in evropskega gospodarskega prava. 

Na konferenci vsako leto predava več kot 25 priznanih predavateljev. Konferenca je znana po visoki udeležbi strokovnjakov teorije in prakse, saj udeleženci prihajajo tako iz akademskega področja, kot tudi iz vrst sodnikov, državnih uslužbencev, odvetnikov, notarjev in iz gospodarstva. Po predstavitvi referata s strani posameznega predavatelja imajo udeleženci priložnost, da v interaktivni diskusiji izrazijo svoje poglede in stališča ter s tem prispevajo k dvigu kvalitete posvetovanja. Referati predavateljev so objavljeni v konferenčnem zborniku. Predstavljena stališča in rešitve so pogosto v pomoč tako zakonodajalcu kot tudi poslovni in sodni praksi.

Uredniški odbor
prof. dr. Marijan Kocbek (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta)
prof. dr. Vesna Rijavec (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta)
prof. dr. Renato Vrenčur (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta)
prof. dr. Vesna Kranjc (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta)
prof. dr. Saša Prelič (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta)
Asist. Klemen Drnovšek (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta)
prof. dr. Tomaž Keresteš (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta)
prof. dr. Darja Senčur Peček (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta)