Blokovne stanovanjske soseske v Mariboru

Avtorji

Gregor Škratek

Ključne besede:

urbana geografija, urbana morfologija, blokovna stanovanjska soseska, stanovanje, Maribor

Kratka vsebina

Blokovne stanovanjske soseske so bile prevladujoč koncept gradnje mest med leti 1945 in 1990 v vseh delih sveta, ne glede na gospodarsko in družbeno ureditev. Nastale so kot odgovor na specifične družbene razmere, hitro urbanizacijo in industrializacijo, ustrezale so vsaj trem načelom takratnega družbenega razvoja – socialni enakosti, spodbujanju majhnih družin in zaupanju v tehnični napredek. V raziskavi smo proučili 40 blokovnih stanovanjskih sosesk v Mariboru, in sicer iz vidika morfoloških, funkcijskih in socialnih značilnosti, prav tako smo proučili tloris stanovanj, osnovno celico sosesk. Blokovne soseske smo obravnavali v razmerju do mesta ter na ravni soseske in stanovanj. Z morfološko in funkcijsko analizo sosesk smo prikazali zasnovo soseske, tipologijo objektov in načine zazidanosti, namembnost zemljišč in dejavnosti v soseski. Obravnavo stanovanj smo omejili na strukturo, število in tip tlorisa. Na podlagi tega smo izluščili štiri obdobja izgradnje sosesk, ki so bile posledica stanovanjske politike, urbanističnega razvoja mesta ter spreminjanja ideje blokovne soseske.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Gregor Škratek

Maribor, Slovenija. E-pošta: gregor.skratek@hotmail.com

Izdano

23.10.2020

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-386-9

DOI (06)

10.18690/978-961-286-386-9

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

23.10.2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 15,00 €

Mehka vezava 15,00 €

ISBN-13 (15)

978-961-286-387-6

DOI (06)

10.18690/978-961-286-386-9

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

23.10.2020

Dimenzije

21cm x 17,6cm x 2cm

Kako citirati

(Ed.). (2020). Blokovne stanovanjske soseske v Mariboru. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/508