Kulturna pokrajina Haloz

Avtorji

Vladimir Drozg (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Uroš Horvat (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Eva Konečnik Kotnik (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Haloze, Slovenija, Vladimir Bračič, kulturna pokrajina, regionalna geografija

Kratka vsebina

Kulturna pokrajina je rezultat človekovega delovanja, to pa je povezano z gospodarskimi in socialnimi razmerami. Zato se sodobna kulturna pokrajina spreminja iz agrarne v bolj ali manj urbanizirano. Monografija obravnava kulturno pokrajino Haloz iz več vidikov. Med njimi je spreminjanje zemljiških kategorij rabe tal, ki kažejo upad kmetijske dejavnosti. Prikaz spreminjanja demografskih razmer v haloških naseljih govori o vse večji diferenciranosti pokrajine na demografsko bolj in manj stabilen del. Pregled kmetijstva, nekoč najpomembnejše gospodarske dejavnosti, kaže velike strukturne spremembe v panogi, še večji obseg pa bodo pridobile v prihodnjih letih. Razvoj turizma kaže povečanje pomena te panoge. Obravnavane so pedološke razmere  iz vidika sonaravnega kmetovanja in samooskrbe ter naravni potenciali območja, kot podlaga za načrtovanje novih dejavnosti, konkretno rekreacijskih območij in kolesarskih poti. Obravnavana je še marginalnst Haloz, in sicer iz različnih vidikov, ki jih ta pojem vključuje. Monografijo zaključuje besedilo o socialnih skupinah, ki kulturno pokrajino ustvarjajo. Dva prispevka prikazujeta življenje in delo Vladimirja Bračiča, geografa in prvega rektorja Univerze v Mariboru, čigar spominu je monografija posvečena.

##plugins.themes.default.displayStats.downloads##

##plugins.themes.default.displayStats.noStats##

Biografije avtorja

Vladimir Drozg (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Oddelek za geografijo, Maribor, Slovenija, e-naslov: vlado.drozg@um.si.

Je izredni profesor za geografijo, sodelavec Oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Ukvarja se z morfologijo pokrajine ter socialnimi in kulturnimi vidiki fizičnega prostora. Njegovo raziskovalno področje so naselja ter podeželje, posebej Maribor in pokrajine v severovzhodni Sloveniji.

Uroš Horvat (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Oddelek za geografijo, Maribor, Slovenija, e-naslov: uros.horvat@um.si

Eva Konečnik Kotnik (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Oddelek za geografijo, Maribor, Slovenija, e-naslov: eva.konecnik@um.si

Izdano

11 September 2019

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-302-9

DOI (06)

10.18690/978-961-286-302-9

COBISS.SI ID (00)

97239553

Date of first publication (11)

10.09.2019

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 10,00 € (sejemska cena 7,00 €)

Mehka vezava 10,00 € (sejemska cena 7,00 €)

ISBN-13 (15)

978-961-286-303-6

DOI (06)

10.18690/978-961-286-302-9

COBISS.SI ID (00)

97239041

Date of first publication (11)

10.09.2019

Dimenzije

17,6cm x 25cm x 1,8cm

Kako citirati

(Ed.). (2019). Kulturna pokrajina Haloz: Vol. Prostori 3. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/435