Geografije Podravja

Avtorji

Vladimir Drozg (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Uroš Horvat (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Eva Konečnik Kotnik (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Podravje, Slovenija, regionalna geografija, fizična geografija, družbena geografija

Kratka vsebina

V monografiji je zbranih 19 znanstvenih prispevkov, ki obravnavajo aktualne teme o naravnih in družbenih značilnostih Podravja, med njimi je nekaj takih, ki si šele utirajo prostor v regionalni geografiji. V prispevkih so prikazane hidrološke razmere, ekosistemski pogled na pokrajino, spreminjanje rabe tal, degradirana območja, posledice gospodarske krize, prostorski razvoj naselij, vodno gospodarske ureditve vodotokov, politični profil volilnega telesa, demografske, gospodarske, bivalne in prometne razmere v Mariboru in ne nazadnje  način, kako spoznanja o pokrajini prenesti v izobraževanje učencev in dijakov. Besedila so izdatno dokumentirana s tematskimi kartami in drugim empiričnim gradivom. Knjiga je zanimiva tudi zaradi koncepta nove regionalne geografije.

Izdano

September 4, 2017

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-074-5

DOI (06)

10.18690/978-961-286-074-5

COBISS.SI ID (00)

92890881

Date of first publication (11)

2017-09-04

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 17,00 €

Mehka vezava 17,00 €

ISBN-13 (15)

978-961-286-073-8

DOI (06)

10.18690/978-961-286-074-5

COBISS.SI ID (00)

92930305

Date of first publication (11)

2017-09-04

Dimenzije

17cm x 23cm x 3,4cm

Kako citirati

(Ed.). (2017). Geografije Podravja: Vol. Prostori 1. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/262