Geografije Podravja

Avtorji

Vladimir Drozg (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Uroš Horvat (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Eva Konečnik Kotnik (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

V monografiji je zbranih 19 znanstvenih prispevkov, ki obravnavajo aktualne teme o naravnih in družbenih značilnostih Podravja, med njimi je nekaj takih, ki si šele utirajo prostor v regionalni geografiji. V prispevkih so prikazane hidrološke razmere, ekosistemski pogled na pokrajino, spreminjanje rabe tal, degradirana območja, posledice gospodarske krize, prostorski razvoj naselij, vodno gospodarske ureditve vodotokov, politični profil volilnega telesa, demografske, gospodarske, bivalne in prometne razmere v Mariboru in ne nazadnje  način, kako spoznanja o pokrajini prenesti v izobraževanje učencev in dijakov. Besedila so izdatno dokumentirana s tematskimi kartami in drugim empiričnim gradivom. Knjiga je zanimiva tudi zaradi koncepta nove regionalne geografije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Geografije Podravja
Izdano
2017-09-04
Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 17,00 €

Mehka vezava 17,00 €
ISBN-13
978-961-286-073-8
COBISS.SI ID
Date of first publication
2017-09-04
Dimenzije
17cm x 23cm x 3,4cm

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF
ISBN-13
978-961-286-074-5
COBISS.SI ID
Date of first publication
2017-09-04