Vpogled v socialno geografijo

Avtorji

Vladimir Drozg
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

socialna geografija, socialni akterji, dejavnosti, socialne lastnosti, prostor, kraj

Kratka vsebina

Socialna geografija spoznava, kako ljudje različnih socialnih lastnosti delujejo v prostoru in kako se njihovo delovanje v prostoru in materialnih stvareh, katere uporabljajo, odraža. V socialno vse bolj raznoliki družbi postaja tudi prostor vse bolj raznolik in členjen. Predpostavljamo, da so vzrok temu razlilčne oblike delovanja ljudi, kar je povezano z njihovimi socialnimi lastnostmi, pa tudi z lastnostmi prostora, kjer delujejo. Povedano drugače, če je delovanje ljudi različno, so različni tudi socialni prostori, ki ob tem nastajajo. Delovanje in zadovoljevanje osnovnih človekovih potreb je osnovni dejavnik prostorske raznolikosti. Socialna geografija se zato ukvarja s človekom in s prostorom hkrati. Enkrat je izhodišče prostor, katerega raznolikost skušamo pojasniti z različnimi načini delovanja ljudi, drugič so v izhodišču različne socialne lastnosti ljudi, razmere v prostoru pa so posledica različnih oblik njihovega delovanja. Akterji, ki prostor ustvarjajo, so ljudje – posamezniki in socialne skupine. Pomembne so njihove socialne lastnosti, še posebej biološke, kot sta spol in starost, kulturne, denimo veroizpoved, ter ekonomske, med katere sodi materialni položaj. Ljudje različnih socialnih lastnosti različno delujejo v prostoru, medtem ko zadovoljujejo svoje potrebe. Med te uvrščamo bivanje, delo, izobraževanje, oskrbovanje, rekreacijo, komunikacijo ter sodelovanje v prometu.

Biografija avtorja

Vladimir Drozg, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Vladimir Drozg je izredni profesor na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete. Raziskovalno se ukvarja s spoznavanjem učinkov delovanja človeka v prostoru ter z morfologijo naselij.

Maribor, Slovenija. E-pošta: vlado.drozg@um.si

Izdano

October 23, 2020

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-395-1

DOI (06)

10.18690/978-961-286-395-1

COBISS.SI ID (00)

33592835

Date of first publication (11)

2020-10-23

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 15,00 €

Mehka vezava 15,00 €

ISBN-13 (15)

978-961-286-396-8

DOI (06)

10.18690/978-961-286-395-1

COBISS.SI ID (00)

33590275

Date of first publication (11)

2020-10-23

Dimenzije

24cm x 17cm x 1cm

Kako citirati

(Ed.). (2020). Vpogled v socialno geografijo. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/510