Sistematična analiza decentraliziranih družbenih medijev

Avtorji

Gregor Polančič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0002-4746-1010
Saša Brdnik (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0003-3730-2769
Tomi Perša (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Ključne besede:

Analiza decentraliziranih družbenih medijev, družbeni mediji, Fediverse, zasnova decentraliziranih družbenih medijev​ , študenti

Kratka vsebina

Monografija z naslovom »Sistematična analiza decentraliziranih družbenih medijev« naslavlja prepoznano raziskovalno vrzel preučevanja decentraliziranih družbenih medijev. Pri tem je posebni poudarek na konceptualnem vidiku, ki omogoča prepoznavanje logične zasnove, arhitekturnih značilnosti, potencialov in specifik družbenega medija ter primerjavo s centraliziranimi sorodnimi rešitvami. Predstavlja zbirko medsebojno primerljivih poglavij, ki opisno in analitično preučujejo najvidnejše predstavnike pokrajine decentraliziranih družbenih medijev v letu 2024. Poglavja so rezultat projektne naloge študentov Univerze v Mariboru, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ki so v okviru predmeta »Arhitektura družbenih medijev« sistematično in mentorirano preučevali izbrane decentralizirane družbene medije.   

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Gregor Polančič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Dr. Gregor Polančič je izredni profesor in znanstveni svetnik na Inštitutu za informatiko na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru. Raziskovalno, strokovno in pedagoško se ukvarja s tehnikami in tehnologijami upravljanja procesov in informacijskih tehnologij, komunikacijskimi tehnologijami ter arhitekturami družbenih medijev.

Maribor, Slovenija. E-pošta: gregor.polancic@um.si

Saša Brdnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Saša Brdnik, mag. inž. inf. in tehnol. kom. je asistentka na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko na Univerzi v Mariboru. Strokovno in pedagoško se ukvarja s komunikacijskimi tehnologijami, arhitekturami družbenih medijev, interakcijo človek-računalnik, uporabniško izkušnjo in razložljivo umetno inteligenco.

Maribor, Slovenija. E-pošta: sasa.brdnik@um.si

Tomi Perša (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Tomi Perša, mag. inž. med. kom. je asistent na Inštitutu za informatiko na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru. Ukvarja se s spletno varnostjo in zasebnostjo, ki ju preučuje tudi v sklopu svojega doktorskega študija.

Maribor, Slovenija. E-pošta: tomi.persa@um.si

Prenosi

Izdano

13.05.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: E-knjiga (pdf)

E-knjiga (pdf)

ISBN-13 (15)

978-961-286-864-2

COBISS.SI ID (00)

Kako citirati

Sistematična analiza decentraliziranih družbenih medijev. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.feri.3.2024