Conference proceedings / XII. International Conference on Logistics in Agriculture 2018, [Novo mesto, Slovenia, 15 November 2018]

Avtorji

Andrej Lisec (ur.)
Unvierza v Mariboru, Fakulteta za logistiko
https://orcid.org/0000-0003-2472-8752

Kratka vsebina

XII. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu 2018, Konferenčni zbornik. 12. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu, ki jo organiziramo Občina Sevnica, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru in Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto ima letošnjo osrednjo temo Svetovni izzivi logistike v kmetijstvu. Konferenca je postala že tradicionalna in utira pot različnim pogledom logistike v povezavi s kmetijstvom. Ravno zato imamo vabljenega predavatelja na temo Digitalizacija v kmetijstvu: Digitalna revolucija v kmetijstvu - Industrija 4.0. Poleg te teme bomo na konferenci obravnavali še tematiko napredne embalaže za hrano, analizirali lokalno proizvodnjo hrane, krožno gospodarstvo, oskrbovalno verigo hrane, logistiko modernih mest, predelovalno industrijo, trajnostni koncept hrane, optimizacijo faz pridelave in logistike vina v Sloveniji, možnost dostave lokalno pridelane hrane v lokalno okolje z električnimi in hibridnimi vozili ter kreativne rešitve v logistiki bivanja in oskrbe starejših oseb.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Conference proceedings / XII. International Conference on Logistics in Agriculture 2018, [Novo mesto, Slovenia, 15 November 2018]
PDF
Izdano
2018-11-14

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-213-8
COBISS.SI ID
Date of first publication
2018-11-14