Proceedings / XI. International Conference on Logistics in Agriculture 2017, 9. November 2017, Novo mesto, Slovenia

Avtorji

Andrej Lisec (ur.)
Unvierza v Mariboru, Fakulteta za logistiko
https://orcid.org/0000-0003-2472-8752

Ključne besede:

kmetijstvo, logistika, lokalno proizvedena hrana, odpadki, embalaža

Kratka vsebina

Zbornik XI. mednarodne konference Logistika v kmetijstvu 2017, 9. november 2017, Novo mesto, Slovenija. 11. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu je tradicionalna konferenca na področju logistike, ki je pomembno področje kmetijstva. Konferenco organizirajo Občina Sevnica, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Osrednja tema letošnje konference so Kratke oskrbovalne verige v kmetijstvu. Konferenčni zbornik ima članke iz različnih področij, ki se ukvarjajo z distribucijo lokalno pridelane hrane. To je eno najpomembnejših področij za razvoj turizma v regiji. Del letošnje konference je tudi okrogla miza z naslovom Izzivi odpadne plastike v kmetijstvu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Andrej Lisec (ur.), Unvierza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Celje, Slovenija. E-pošta: andrej.lisec@um.si.

Prenosi

Izdano

07.11.2017

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-111-7

DOI (06)

10.18690/978-961-286-111-7

COBISS.SI ID (00)

93374721

Date of first publication (11)

07.11.2017

Kako citirati

(Ed.). (2017). Proceedings / XI. International Conference on Logistics in Agriculture 2017, 9. November 2017, Novo mesto, Slovenia: Vol. LA XI. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/294