Conference proceedings / XIII. International Conference on Logistics in Agriculture 2019, Novo mesto, Slovenia, 6. November 2019

Avtorji

Andrej Lisec (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko
https://orcid.org/0000-0003-2472-8752

Kratka vsebina

13. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu: zbornik konference. 13. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu, ki jo organiziramo Občina Sevnica, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto in Zadružna zveza Slovenije ima letošnjo osrednjo temo vloga in pomen človeških virov pri logistiki v kmetijstvu. Konferenca je postala že tradicionalna in utira pot različnim pogledom logistike v povezavi s kmetijstvom. Ravno zato imamo vabljenega predavatelja na temo Električna vozila v kmetijstvu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Andrej Lisec (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Celje, Slovenija. E-pošta: andrej.lisec@um.si

Naslovnica za Conference proceedings / XIII. International Conference on Logistics in Agriculture 2019, Novo mesto, Slovenia, 6. November 2019
Izdano
2019-11-05

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-317-3
COBISS.SI ID
Date of first publication
2019-11-05