8th FEB International Scientific Conference: Challenges in the Turbulent Economic Environment and Organizations’ Sustainable Development

Avtorji

Jernej Belak (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-9855-4973
Zlatko Nedelko (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-6840-877X

Ključne besede:

trajnost, ekonomsko okolje, trajnostni razvoj, poslovni izzivi, konkurenčnost, turbolentno okolje

Kratka vsebina

8. mednarodna znanstvena konferenca: Izzivi v turbulentnem gospodarskem okolju in trajnostni razvoj organizacij. Zbornik 8. mednarodne znanstvene konference, v organizaciji Ekonomsko-poslovne fakultete, Univerze v Mariboru, z naslovom »Challenges in the turbulent economic environment and organizations’ sustainable development« predstavlja raziskave in ugotovitve glede izzivov, s katerimi se soočajo podjetja in druge organizacije v nepredvidljivem gospodarskem okolju, ter prizadevanja za trajnostni razvoj le-teh. Priznani Evropski avtorji obravnavajo vplive globalnih ekonomskih nihanj na delovanje in poslovanje podjetij in drugih organizacij ter poudarjajo pomen prilagodljivosti in inovativnosti le-teh pri spopadanju s temi izzivi. Poleg tega avtorji poudarjajo tudi pomen trajnostnega razvoja kot ključnega dejavnika za dolgoročni uspeh podjetij ter predstavljajo strategije za njegovo učinkovito izvajanje. Skozi analize primerov in študije primerov avtorji razkrivajo ključne dejavnike, ki vplivajo na uspeh podjetij in drugih organizacij v turbulentnem gospodarskem okolju, ter ponujajo smernice za oblikovanje odzivnih in trajnostno usmerjenih poslovnih modelov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Jernej Belak (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Jernej Belak, je redni profesor za področje upravljanje in strateški management na Ekonomsko-poslovni fakulteti, Univerze v Mariboru, Slovenija, ter opravlja funkcijo prodekana Ekonomsko-poslovne fakultete. V letu 2017 je bil gostujoči raziskovalec na Johannes Kepler Universität Linz, Avstrija. Svoja spoznanja objavlja v ugledih mednarodnih revijah ter monografijah izdanih pri uglednih mednarodnih založbah. Vodil je večje število projektov financiranih s strani Javnega sklada za razvoj kadrov RS in projektov mednarodnega bilateralnega sodelovanja financiranih s strani ARRS.Je tudi član programske skupine - Podjetništvo za inovativno družbo - P5- 0023.

Maribor, Slovenija. E-pošta: jernej.belak@um.si

Zlatko Nedelko (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Zlatko Nedelko is a full professor in the field of business management at the Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Slovenia. In 2012, he was a visiting researcher at Wirtschaftsuniversitat Wien, Austria. In 2014, he was a visiting professor at Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, and in 2019 at Obuda University, Budapest, Hungary. He publishes his insights in reputable international journals and monographs published by renowned international publishers (e.g., Pearson, Palgrave Macmillan, Routledge). He has led several projects funded by the Javni sklad za razvoj kadrov RS, as well as international bilateral cooperation projects funded by ARRS. He is also a member of the program group - Entrepreneurship for an Innovative Society - P5-0023.

Maribor, Slovenija. E-pošta: zlatko.nedelko@um.si

Prenosi

Izdano

20.05.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: E-knjiga (pdf)

E-knjiga (pdf)

ISBN-13 (15)

978-961-286-867-3

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

20.05.2024

Kako citirati

(Ed.). (2024). 8th FEB International Scientific Conference: Challenges in the Turbulent Economic Environment and Organizations’ Sustainable Development (Vols. 8). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.epf.5.2024