7th FEB International Scientific Conference: Strengthening Resilience by Sustainable Economy and Business – Towards the SDGs

Avtorji

Zlatko Nedelko (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-6840-877X
Romana Korez Vide (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-3345-5215

Ključne besede:

trajnost, odportnost, konkurenčnost, globalno okolje, cilji trajnostnega razvoja

Kratka vsebina

7. mednarodna znanstvena konferenca: "Krepitev odpornosti s trajnostnim gospodarstvom in poslovanjem - na poti k ciljem trajnostnega razvoja". Trajnost je vse pomembnejši mehanizem odpornosti ter konkurenčnosti gospodarstev in podjetij v dinamičnem in nepredvidljivem globalnem okolju. Cilji trajnostnega predstavljajo usmeritve za implementacijo trajnosti na številna področja družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnosti posameznikov, organizacij in družb. Nedavna svetovna zdravstvena kriza, podnebne spremembe in mednarodni geopolitični pretresi povečujejo pomen trajnosti za družbe in organizacije in narekujejo nujno preoblikovanje poslovnih modelov podjetij v smeri trajnosti. Ti dogodki sprožajo spremembe škodljivih družbeno-gospodarskih trendov ter dejavnikov globalne konkurenčnosti gospodarstev in podjetij. Prispevki v zborniku obravnavajo aktualne ekonomske in poslovne izzive, s katerimi se v obdobju nove razvojne paradigme, srečujejo države in podjetja ter posegajo na vsa področja ekonomije in poslovnih ved.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Zlatko Nedelko (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Zlatko Nedelko, je redni profesor za področje management poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti, Univerze v Mariboru, Slovenija. V letu 2012 je bil gostujoči raziskovalec na Wirtschaftsuniversitat Wien, Avstrija. V letu 2014 je bil gostujoči profesor na Vilnius Gediminias Technical Univesity, Litva ter v letu 2019 na Obuda University, Budimpešta, Madžarska. Svoja spoznanja objavlja v ugledih mednarodnih revijah ter monografijah izdanih pri uglednih mednarodnih založbah (npr. Pearson, Palgrave Macmillan, Routledge). Vodil je večje število projektov financiranih s strani Javnega sklada za razvoj kadrov RS in projektov mednarodnega bilateralnega sodelovanja financiranih s strani ARRS.Je tudi član programske skupine - Podjetništvo za inovativno družbo - P5- 0023.
Maribor, Slovenija. E-pošta: zlatko.nedelko@um.si

Romana Korez Vide (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Romana Korez Vide je izredna profesorica za mednarodno ekonomijo in poslovanje na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru (UM EPF).Je (so)avtorica člankov, poglavij in prispevkov v številnih mednarodnih revijah, monografijah in konferenčnih zbornikih. V obdobju od leta 2003 je na UM EPF sodelovala in vodila več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov. Je sourednica mednarodne znanstvene revije Naše gospodarstvo/Our Economy (2015-) in članica uredniških odborov priznanih mednarodnih znanstvenih revij. Recenzirala je članke, učbenike in konferenčne prispevke za več kot dvajset založnikov/organizatorjev mednarodnih konferenc. Je članica raziskovalnega programa UM EPF Podjetništvo za inovativno družbo (2015-).

Maribor, Slovenija. E-pošta: romana.korez@um.si

Prenosi

Izdano

15.05.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-736-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

15.05.2023

Kako citirati

(Ed.). (2023). 7th FEB International Scientific Conference: Strengthening Resilience by Sustainable Economy and Business – Towards the SDGs. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.epf.3.2023