5th International Scientific Conference: Is it Time for a Total Reset?

Avtorji

Zlatko Nedelko (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-6840-877X
Darja Boršič (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4885-8658

Ključne besede:

ekonomija, management, digitalizacija, izobraževanje, pravo

Kratka vsebina

5. Mednarodna znanstvena konferenca: Je čas za popolni reset? Zbornik 5. mednarodne znanstvene konference organizirane na Univerzi v Maribor, Ekonomsko-poslovni fakulteti pod krovno temo »Is It Time for a Total Reset?« predstavlja prispevke v štirih sklopih.  V prvem se s področja ekonomije predstavijo konvergenčni trendi na področju človeškega razvoja v EU, značilnosti varčevanja v Severni Makedoniji, odziv evropskih gospodinjstev na Covid-19 epidemijo in njen vpliv na sektor hrane in pijače. Drugi sklop s področja managementa zajema študijo primera vstopa razvijajočih se majhnih podjetij na razvite trge, predstavitev delovanja krožnega gospodarstva na področju ponovne uporabe surovin na Poljskem, študijo primera poenostavitev administrativnih postopkov javnih storitev v Italiji ter predstavitev najbolj pogostih pristopov k motivaciji zaposlenih v javni upravi. Tretji sklop posvečen digitalizaciji zajema splošen pogled na digitalizacijo ter izzive digitalizacije na področju marketinga in izobraževanja. V četrtem sklopu se predstavi vpliv epidemije na pravni okvir, na poučevanje angleškega poslovnega jezika in na strategijo gospodarske rasti, konkurenčnosti in trajnostnega razvoja EU.

Biografije avtorja

Zlatko Nedelko (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Zlatko NEDELKO, je izredni profesor za področje management poslovanja na  Ekonomsko-poslovni fakulteti, Univerze v Mariboru, Slovenija. V letu 2012 je bil gostujoči raziskovalec na Wirtschaftsuniversität Wien, Avstrija. V letu 2014 je bil gostujoči profesor na Vilnius Gediminias Technical Univesity, Litva ter v letu 2019 na Obuda University, Budimpešta, Madžarska. Svoja spoznanja objavlja v ugledih mednarodnih revijah ter monografijah izdanih pri uglednih mednarodnih založbah (npr. Pearson, Palgrave Macmillan, IGI Global). Vodil je večje število projektov financiranih s strani Javnega sklada za razvoj kadrov RS in projektov mednarodnega bilateralnega sodelovanja financiranih s strani ARRS. Je tudi član programske skupine - Podjetništvo za inovativno družbo – P5-0023.

Maribor, Slovenija. E-pošta: zlatko.nedelko@um.si

Darja Boršič (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Darja Boršič je redna profesorica s področja aplikativne ekonomije in ekonometrije ter docentka za področje ekonomska teorija in politična ekonomija na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti (UM EPF), kjer predava predmete: Ekonomska analiza in politika, Proizvodnja in razdelitev dohodka, Makroekonomija odprtega gospodarstva, Ekonometrija, Ekonomika gospodarske rasti. Je predstojnica Katedre za ekonomsko politiko in predstojnica smeri Ekonomija na univerzitetnem in magistrskem študijskem programu. Raziskovalno deluje v okviru Instituta za ekonomsko diagnozo in prognozo ter programske skupine Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU (P5-0027) na področju ravni cen, deviznih tečajev in trga dela. Od aprila 2019 je glavna in odgovorna urednica znanstvene revije Naše gospodarstvo, ki izhaja na UM EPF.

Maribor, Slovenija. E-pošta: darja.borsic@um.si

Prenosi

Izdano

May 14, 2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF (Celotna knjiga)

PDF (Celotna knjiga)

ISBN-13 (15)

978-961-286-464-4

COBISS.SI ID (00)

62933507

Date of first publication (11)

2021-05-14

Kako citirati

(Ed.). (2021). 5th International Scientific Conference: Is it Time for a Total Reset?. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-464-4