New Horizons in Subject-Specific Education: Research Aspects of Subject-Specific Didactics

Avtorji

Alenka Lipovec (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-3667-5435
Janja Batič (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
Eva Kranjec (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Ključne besede:

kvantitativne in kvalitativne metodologije, empirično osnovane raziskave, pouk, učenje, znanje

Kratka vsebina

Nova obzorja v predmetno specifičnem izobraževanju: Raziskovalni vidiki predmetnih didaktik. V zadnjih treh desetletjih so se na področju predmetno specifičnega izobraževanja razvile različne raziskovalne metode. Predmetne didaktike so utrdile svoj položaj med znanostmi, seveda vsaka na svoj način in z lastnim tempom. Znanstvena monografija Nova obzorja v predmetno-specifičnem izobraževanju vsebuje celovite in poglobljene raziskave znotraj predmetnih didaktik, ki jih je napisalo več avtorjev iz Slovenije, Hrvaške, Slovaške in Češke. Monografija predstavlja za razsikovalce s tega področja pomembne nove ideje in dogajanja. Odseva tako raznolikost raziskovalnih vprašanj na tem področju kot tudi vrsto metod, ki se uporabljajo za njihovo raziskovanje. Monografija je sestavljena iz štirih tematskih delov: STEM izobraževanje, izobraževanje na področju športa in umetnosti, izobraževanje na področju družboslovja in humanistike in pedagogika. Upamo, da bo monografija prispevala nove informacije in znanja k razvijajočemu se, vendar izjemno pomembnemu področju raziskovanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Alenka Lipovec (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Alenka Lipovec rešuje probleme, ki se pojavijo na področju učenja in poučevanja matematike vse od vrtca pa do terciarnega izobraževanja. 

Maribor, Slovenija. E-pošta: alenka.lipovec@um.si

Janja Batič (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

 Janja Batič raziskuje področje likovne umetnosti, s poudarkom na osnovnošolskem izobraževanju. Njeno strokovno področje je tudi razvijanje vizualne in multimodalne pismenosti v izobraževanju.

Maribor, Slovenija. E-pošta: janja.batic@um.si

Eva Kranjec (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Eva Kranjec je asistentka za področje razvojne in pedagoške psihologije na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Obenem je zaposlena v Centru za podporo poučevanju UM, kjer se ukvarja z vpeljavo IKT in sodobnih učnih praks v visokošolsko izobraževanje.

Maribor, Slovenija. E-pošta: eva.kranjec@um.si

Prenosi

Izdano

02.07.2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-358-6

DOI (06)

10.18690/978-961-286-358-6

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

02.07.2020

Kako citirati

New Horizons in Subject-Specific Education: Research Aspects of Subject-Specific Didactics. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/481