6th International Conference on Technologies & Business Models for Circular Economy: Book of Abstracts

Avtorji

Sanja Potrč (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
https://orcid.org/0000-0002-8577-1909
Miloš Bogataj (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
https://orcid.org/0000-0002-8577-1909
Zdravko Kravanja (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
https://orcid.org/0000-0003-1374-233X
Zorka Novak Pintarič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
https://orcid.org/0000-0003-0054-6567

Ključne besede:

krožno gospodarstvo, trajnostni razvoj, procesi in tehnologije, krožni poslovni modeli, raziskave in razvoj

Kratka vsebina

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru je v sodelovanju s Strateško razvojno-inovacijskim partnerstvom – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo), s katerim upravlja Štajerska gospodarska zbornica, organizirala 6. mednarodno znanstvenoraziskovalno, strokovno in razvojno konferenco Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo (Technologies & Business Models for Circular Economy; TBMCE), ki je potekala od 6. do 8. septembra 2023 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu. Kot država partnerica konference se nam je pridružila Nizozemska. TBMCE 2023 je namenjena predstavitvi konceptov krožnega gospodarstva in tehnologij ter metodologij, ki prispevajo k preusmeritvi gospodarskih subjektov in družbe kot celote k bolj odgovornemu, tj. krožnemu ravnanju z viri. Konferenčni program je vključeval panelne diskusije, plenarno in uvodna predavanja, ustna predavanja in predstavitve v obliki posterjev z naslednjih področij: trajnostna energija, biomasa in alternativne surovine, krožni poslovni modeli, sekundarne surovine in funkcionalni materiali, IKT v krožnem gospodarstvu, procesi in tehnologije. Razprave v panelnih diskusijah so naslavljale aktualne teme: Zajem, skladiščenje in pretvorba CO2 ali H2?, Potencial malih biorafinerij za Slovenijo, Krožno gradbeništvo – mit ali resničnost?, Pomen krožnih skupnosti v mednarodnem okolju, Sektorska sklopitev – pot do integriranih energetskih sistemov, Ukrepi za zmanjševanje onesnaženosti vode s plastiko. Dogodek je potekal pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Sanja Potrč (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor, Slovenija. E-pošta: sanja.potrc@um.si

Miloš Bogataj (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor, Slovenija. E-pošta: milos.bogataj@um.si

Zdravko Kravanja (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor, Slovenija. E-pošta: zdravko.kravanja@um.si

Zorka Novak Pintarič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor, Slovenija. E-pošta: zorka.novak@um.si

Prenosi

Izdano

01.09.2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-770-6

COBISS.SI ID (00)

161836547

Date of first publication (11)

01.09.2023

Kako citirati

(Ed.). (2023). 6th International Conference on Technologies & Business Models for Circular Economy: Book of Abstracts. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fkkt.3.2023