2nd International Conference on Technologies & Business Models for Circular Economy: Conference Proceedings

Avtorji

Miloš Bogataj (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Zdravko Kravanja (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Zorka Novak Pintarič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
https://orcid.org/0000-0003-0054-6567

Kratka vsebina

2. mednarodna konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo (Zbornik referatov). Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru je organizirala 2. mednarodno strokovno/znanstveno konferenco Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo (Technologies & Business Models for Circular Economy; TBMCE), ki je potekala od 24. do 25. oktobra 2019 v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu. TBMCE 2019 je bila namenjena predstavitvi konceptov krožnega gospodarstva in tehnologij ter metodologij, ki prispevajo k preusmeritvi gospodarskih subjektov in družbe kot celote k bolj odgovornemu, tj. krožnemu ravnanju z viri. V zborniku so predstavljeni prispevki s tem konference, ki so bile: trajnostna energija, biomasa in alternativne surovine, krožni poslovni modeli, sekundarne surovine in funkcionalni materiali, IKT v krožnem gospodarstvu, procesi in tehnologije. Konferenca je potekala pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Miloš Bogataj (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Miloš Bogataj je leta 2005 diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Leta 2010 je doktoriral s področja kemijske tehnike. Njegovo področje raziskav zajema simulacije kemijskih procesov ter matematično programiranje s poudarkom na splošnem disjunktnem programiranju, mešano celoštevilskem nelinearnem programiranju in razvoju algoritmov za globalno optimiranje nekonveksnih inženirskih problemov. Poleg pedagoškega in raziskovalnega dela sodeluje pri prenosu znanj z organizacijo znanstvenih in znanstveno-strokovnih konferenc.

Maribor, Slovenija. E-pošta: milos.bogataj@um.si

Zdravko Kravanja (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor, Slovenija. E-pošta: zdravko.kravanja@um.si

Zorka Novak Pintarič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor, Slovenija. E-pošta: zorka.novak@um.si

Naslovnica za 2nd International Conference on  Technologies & Business Models for Circular Economy: Conference Proceedings

Izdano
2020-05-21

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF (Celotna Knjiga)

PDF (Celotna Knjiga)
ISBN-13
978-961-286-353-1
COBISS.SI ID
Date of first publication
2020-05-21