2nd International Conference on Technologies & Business Models for Circular Economy: Conference Proceedings

Avtorji

Miloš Bogataj (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Zdravko Kravanja (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Zorka Novak Pintarič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
https://orcid.org/0000-0003-0054-6567

Ključne besede:

Krožno gospodarstvo, trajnostni razvoj, procesi in tehnologije, krožni poslovni modeli,, raziskave in razvoj

Kratka vsebina

2. mednarodna konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo (Zbornik referatov). Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru je organizirala 2. mednarodno strokovno/znanstveno konferenco Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo (Technologies & Business Models for Circular Economy; TBMCE), ki je potekala od 24. do 25. oktobra 2019 v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu. TBMCE 2019 je bila namenjena predstavitvi konceptov krožnega gospodarstva in tehnologij ter metodologij, ki prispevajo k preusmeritvi gospodarskih subjektov in družbe kot celote k bolj odgovornemu, tj. krožnemu ravnanju z viri. V zborniku so predstavljeni prispevki s tem konference, ki so bile: trajnostna energija, biomasa in alternativne surovine, krožni poslovni modeli, sekundarne surovine in funkcionalni materiali, IKT v krožnem gospodarstvu, procesi in tehnologije. Konferenca je potekala pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Miloš Bogataj (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Miloš Bogataj je leta 2005 diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Leta 2010 je doktoriral s področja kemijske tehnike. Njegovo področje raziskav zajema simulacije kemijskih procesov ter matematično programiranje s poudarkom na splošnem disjunktnem programiranju, mešano celoštevilskem nelinearnem programiranju in razvoju algoritmov za globalno optimiranje nekonveksnih inženirskih problemov. Poleg pedagoškega in raziskovalnega dela sodeluje pri prenosu znanj z organizacijo znanstvenih in znanstveno-strokovnih konferenc.

Maribor, Slovenija. E-pošta: milos.bogataj@um.si

Zdravko Kravanja (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor, Slovenija. E-pošta: zdravko.kravanja@um.si

Zorka Novak Pintarič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor, Slovenija. E-pošta: zorka.novak@um.si

Prenosi

Izdano

21.05.2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF (Celotna Knjiga)

PDF (Celotna Knjiga)

ISBN-13 (15)

978-961-286-353-1

DOI (06)

10.18690/978-961-286-353-1

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

21.05.2020

Kako citirati

(Ed.). (2020). 2nd International Conference on Technologies & Business Models for Circular Economy: Conference Proceedings (Vols. 2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/472