Conference proceedings / 1st International Conference on Technologies & Business Models for Circular Economy, September, 5th - 7th, 2018, Portorož, Slovenia

Avtorji

Miloš Bogataj (ur.)
Unvierza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Zdravko Kravanja (ur.)
Unvierza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
https://orcid.org/0000-0003-1374-233X
Zorka Novak Pintarič (ur.)
Unvierza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
https://orcid.org/0000-0003-0054-6567

Ključne besede:

Konferenca, Slovenija, Poslovni modeli, krožno gospodarstvo, kemija

Kratka vsebina

Konferenčni zbornik / 1. mednarodna konferenca tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru je organizirala 1. mednarodno strokovno/znanstveno konferenco Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo (Technologies & Business Models for Circular Economy; TBMCE), ki je potekala od 5. do 7. septembra 2018 v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu. TBMCE 2018 je bila namenjena predstavitvi konceptov krožnega gospodarstva in tehnologij ter metodologij, ki prispevajo k preusmeritvi gospodarskih subjektov in družbe kot celote k bolj odgovornemu, tj. krožnemu ravnanju z viri. V sklopu TBMCE 2018 smo predstavili SRIP Krožno gospodarstvo kot platformo za vzpostavitev dolgoročnega uspešnega javno-zasebnega partnerstva z vodilno vlogo deležnikov (v sodelovanju z državo) pri vzpostavljanju verig vrednosti in organiziranju celovite podpore raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Konferenčni program je vključeval panelne diskusije, plenarno in uvodna predavanja, ustna predavanja in predstavitve v obliki posterjev s področja tem konference: Trajnostna energija, Biomasa in alternativne surovine, Krožni poslovni modeli, Sekundarne surovine in funkcionalni materiali, IKT v krožnem gospodarstvu, Procesi in tehnologije. Dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Miloš Bogataj (ur.), Unvierza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor, Slovenija. E-pošta: milos.bogataj@um.si.

Zdravko Kravanja (ur.), Unvierza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor, Slovenija. E-pošta: zdravko.kravanja@um.si.

Zorka Novak Pintarič (ur.), Unvierza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor, Slovenija. E-pošta: zorka.novak@um.si.

Prenosi

Izdano

12.11.2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-211-4

DOI (06)

10.18690/978-961-286-211-4

Date of first publication (11)

12.11.2018

Kako citirati

(Ed.). (2018). Conference proceedings / 1st International Conference on Technologies & Business Models for Circular Economy, September, 5th - 7th, 2018, Portorož, Slovenia: Vol. tbmCE 1. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/367