Sodobne informacijske tehnologije in storitve: OTS 2017: zbornik dvaindvajsete konference, 13. in 14. junij 2017

Avtorji

Marjan Heričko (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0002-1094-0085
Katja Kous (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0003-2144-1780

Kratka vsebina

Informatika in informacijske tehnologije so že več desetletij gonilo inoviranja na vseh področjih poslovanja podjetij ter delovanja posameznikov. Odprti standardi in interoperabilnost ter vedno višja odzivnost informatikov vodijo k razvoju inteligentnih digitalnih storitvenih platform in inovativnih poslovnih modelov ter novih ekosistemov, kjer se povezujejo in sodelujejo ne le partnerji, temveč tudi konkurenti. Vse večja in pomembnejša je tudi vključenost končnih uporabnikov naših storitev in rešitev. Napredne informacijske tehnologije in sodobni pristopi k razvoju, vpeljavi in upravljanju omogočajo višjo stopnjo avtomatizacije in integracije doslej ločenih svetov, saj vzpostavljajo zaključeno zanko in zagotavljajo nenehne izboljšave, ki temeljijo na aktivnem sodelovanju in povratnih informacijah vseh vključenih akterjev. Na strokovni konferenci OTS tudi letos naslavljamo aktualne izzive, tehnologije in pristope kot so BlockChain, BizDevOps, zabojniki, agilni procesi in neprekinjeno zagotavljanje kakovosti, brezstični uporabniški vmesniki, internet stvari, velepodatki in globoko učenje. V prispevkih so predstavljene izkušnje strokovnjakov, ki načela in principe digitalne preobrazbe že udejanjajo in pri tem ustrezno skrb posvečajo zagotavljanju informacijske varnosti in zasebnosti. In kar je še posebej pomembno – svoje znanje, storitve in rešitve uspešno tržijo na globalnem trgu vse od Avstralije, Filipinov, Kitajske, Rusije, Irana, držav Evropske unije in Švice do ZDA.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Marjan Heričko (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: marjan.hericko@um.si.

Katja Kous (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: katja.kous@um.si.

Naslovnica za Sodobne informacijske tehnologije in storitve: OTS 2017: zbornik dvaindvajsete konference, 13. in 14. junij 2017
Izdano
2017-06-13

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-040-0
COBISS.SI ID
Date of first publication
2017-06-06
Dimenzije
21cm x 29,7cm x 2,8cm