Sodobne informacijske tehnologije in storitve: OTS 2018: zbornik triindvajsete konference, 19. in 20. junij 2018

Avtorji

Marjan Heričko (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0002-1094-0085
Katja Kous (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0003-2144-1780

Ključne besede:

informatika, informacijske rešitve, tehnologija veriženja blokov, spletne tehnologije, agilni razvoj, informacijska varnost, velepodatki

Kratka vsebina

Prispevki, zbrani v zborniku že 23. strokovne konference Sodobne informacijske tehnologije in storitve, naslavljajo izjemno aktualne izzive, s katerimi se informatiki, programski inženirji, računalničarji, podatkovni znanstveniki, arhitekti, razvijalci ter upravljalci informacijskih rešitev in storitev srečujemo pri svojem vsakdanjem delu. Avtorji predstavljajo inovativne rešitve in skozi konkretne projekte pridobljene izkušnje:

  • z uporabo tehnologij in platform veriženja blokov,
  • oblikovanjem novih ekosistemov, poslovnih modelov in storitev ter digitalno preobrazbo,
  • vpeljavo in udejanjanjem mikrostoritvenih arhitektur,
  • zagotavljanjem varnosti, zaupnosti in zasebnosti ter s tem povezanimi tehnikami obvladovanja tveganj, 
  • popolno virtualizacijo in izkoriščanjem infrastrukture,
  • posodobitvijo in nadgradnjo obstoječih informacijskih sistemov,
  • integracijo algoritmov strojnega učenja in inteligentnih storitev ter platform za upravljanje in obdelavo velepodatkov,
  • s spletnimi komponentami in tehnologijami ter
  • agilnimi pristopi, ki omogočajo hiter in učinkovit razvoj tako prototipov kot produkcijskih uporabniško usmerjenih rešitev v sklopu avtomatiziranih in neprekinjenih procesov razvoja, integracije in dostave.

Biografije avtorja

Marjan Heričko (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: marjan.hericko@um.si.

Katja Kous (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-mail: katja.kous@um.si.

Izdano

July 6, 2018

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-162-9

DOI (06)

10.18690/978-961-286-162-9

COBISS.SI ID (00)

94690049

Date of first publication (11)

2018-06-11

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-163-6

DOI (06)

10.18690/978-961-286-162-9

COBISS.SI ID (00)

94689281

Date of first publication (11)

2018-06-11
Islamski koledar

Dimenzije

21cm x 29,7cm x 1cm

Kako citirati

(Ed.). (2018). Sodobne informacijske tehnologije in storitve: OTS 2018: zbornik triindvajsete konference, 19. in 20. junij 2018: Vol. OTS 23. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/338