37th Bled eConference – Resilience Through Digital Innovation: Enabling the Twin Transition: June 9 – 12, 2024, Bled, Slovenia, Conference Proceedings

Avtorji

Andreja Pucihar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Mirjana Kljajić Borštnar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Staša Blatnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Roger W. H. Bons (ur.), FOM Univerza uporabnih znanosti; Koen Smit (ur.), HU Univerza uporabnih znanosti Utrecht; Marikka Heikkilä (ur.), Univerza v Turunu

Ključne besede:

odpornost, digitalna transformacija, digital inovativnost, dvojni prehod, trajnost, digitalni prehod, zeleni prehod

Kratka vsebina

37. Blejska e-konferenca – Odpornost skozi digitalne inovacije: omogočanje dvojnega prehoda: 9. – 12. junij 2024, Bled, Slovenija, zbornik predavanj. Blejska eKonferenca, ki jo organizira Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, oblikuje elektronske interakcije že od leta 1988. Tema 37. konference je »Odpornost z digitalnimi inovacijami: omogočanje dvojnega prehoda«. Tema obravnava kritično zbliževanje digitalne transformacije in trajnosti v skladu z glavnimi prednostnimi nalogami in političnimi pobudami Evropske komisije. Na konferenci želimo izpostaviti priložnosti digitalnih tehnologij, ki lahko prispevajo h izgradnji organizacijske in družbene odpornosti, s poudarkom na družbenih in okoljskih ciljih. Prispevki v tem zborniku konference raziskujejo vrsto tem, vključno s priložnostmi in izzivi dvojnega prehoda, nastajajočimi tehnologijami, umetno inteligenco in podatkovno znanostjo, odločitveno analitiko za poslovne in družbene spremembe, digitalnimi inovacijami in poslovnimi modeli, prestrukturiranim delom in prihodnjim delovnim mestom , digitalno zdravje, digitalna etika, digitalno izobraževanje, pametna trajnostna mesta, digitalni potrošniki in digitalna preobrazba javnega sektorja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Andreja Pucihar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Andreja Pucihar je redna profesorica na področju informacijskih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru in vodja dodiplomskega in magistrskega študijskega programa organizacija in management informacijskih sistemov. Je tudi vodja laboratorija za digitalno poslovanje - eCenter. Raziskovanje usmerja predvsem v digitalne inovacije, digitalno preobrazbo in digitalne poslovne modele. Raziskovalne dosežke redno objavlja v domačih in mednarodnih revijah in na konferencah. Ima preko 20 let izkušenj z industrijskimi in mednarodnimi evropskimi projekti, ki so bili in so prevladujoče usmerjeni v digitalizacijo, digitalno preobrazbo in podporo malim in srednje velikim podjetjem. Od leta 2009 je vodja uveljavljenje mednarodne konference o digitalnem poslovanju – Bled eConference, ki na tem področju deluje že vse od leta 1988. Je tudi so-urednica revij s faktorjem vpliva »Electronic Markets - The International Journal on Networked Business« in »Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research«

Kranj, Slovenija. E-pošta: andreja.pucihar@um.si

Mirjana Kljajić Borštnar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: mirjana.kljajic@um.si

Staša Blatnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: stasa.blatnik1@um.si

Roger W. H. Bons (ur.), FOM Univerza uporabnih znanosti

Essen, Nemčija. E-pošta: roger.bons@fom.de

Koen Smit (ur.), HU Univerza uporabnih znanosti Utrecht

Utrecht, Nizozemska. E-pošta: koen.smit@hu.nl

Marikka Heikkilä (ur.), Univerza v Turunu

Turun, Finska E-pošta: marikka.heikkila@utu.fi

Prenosi

Izdano

28.05.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: E-knjiga (pdf)

E-knjiga (pdf)

ISBN-13 (15)

978-961-286-871-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

28.05.2024

Kako citirati

(Ed.). (2024). 37th Bled eConference – Resilience Through Digital Innovation: Enabling the Twin Transition: June 9 – 12, 2024, Bled, Slovenia, Conference Proceedings (Vols. 37.). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fov.4.2024