35th Bled eConference – Digital Restructuring and Human (Re)action: June 26 – 29, 2022, Bled, Slovenia, Conference Proceedings

Avtorji

Andreja Pucihar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Mirjana Kljajić Borštnar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Roger Bons (ur.), FOM Univerza uporabnih znanosti; Anand Sheombar (ur.), HU University of Applied Sciences Utrecht; Guido Ongena (ur.), HU Univerza uporabnih znanosti Utrecht; Doroteja Vidmar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Ključne besede:

digitalna preobrazba, digitalno poslovanje, digitalne tehnologije, inovacije, digitalizacija, trajnostni razvoj, pametna in trajnostna mesta in skupnosti, digitalno zdravstvo in dobro počutje, umetna inteligenca, podatkovna znanost, etika, izobraževanje v digitalni dobi, prestrukturirana delovna mesta, vedenje potrošnikov v digitalni dobi, družbeni mediji

Kratka vsebina

35. Blejska eKonferenca: Digitalno prestrukturiranje in (re)akcija človeka. Konferenčni zbornik. Blejska eKonferenca, ki jo organizira Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, že od leta 1988 sooblikuje razvoj elektronskega, danes digitalnega poslovanja in digitalne družbe. Po dveh letih pandemije COVID-19, ko je bila konferenca organizirana na daljavo prek spleta, smo se letos zopet srečali na Bledu v Sloveniji. Tema 35. konference je "Digitalno prestrukturiranje in (re)akcija človeka«. Med pandemijo smo spoznali pomembno vlogo digitalnih tehnologij, saj je ljudem omogočila sodelovanje in iskanje novih priložnosti in načinov za premagovanje različnih izzivov. Uporaba digitalnih tehnologij v tem obdobju je spodbudila digitalno preobrazbo organizacij in družbe. Z implementacijo in izrabo digitalnih tehnologij bo pomembno nadaljevati tudi v prihodnje, da bomo razvili pozitivne vplive in rešitve za ljudi, organizacije in družbo. Vse bolj pomembna postaja tudi potreba po zagotavljanju trajnostnega razvoja in ciljev trajnostnega delovanja. Digitalne tehnologije bodo tudi pri doseganju teh ciljev imele pomembno vlogo. Prispevki v zborniku naslavljajo digitalno preobrazbo organizacij, digitalno zdravstvo in rešitve za dobro počutje, izzive digitalne etike, rešitve umetne inteligence in podatkovne znanosti, nove in digitalne poslovne modele, vedenje potrošnikov v digitalni dobi, vključno z vplivom družbenih medijev, prestrukturirana delovna mesta zaradi digitalne tehnologije, izzive izobraževanja in poučevanja v digitalni dobi ter rešitve za pametna in trajnostna mesta.

Biografije avtorja

Andreja Pucihar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Andreja Pucihar je redna profesorica na področju informacijskih sistemov ter vodja dodiplomskega in podiplomskega študijskega programa organizacija in management informacijskih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru v Sloveniji. V raziskovalnem delu se osredotoča na inovacije v informacijskih sistemih, digitalno preobrazbo in digitalne poslovne modele. Je vodja laboratorija eCenter. Je vodja programskega odbora mednarodne Blejske e-konference. Objavila je preko 170 člankov v znanstvenih revijah in na konferencah. Deluje kot so-urednica revije Electronic Markets in revije JTAER.

Kranj, Slovenija. E-pošta: andreja.pucihar@um.si

Mirjana Kljajić Borštnar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: mirjana.kljajic@um.si

Roger Bons (ur.), FOM Univerza uporabnih znanosti

Essen, Nemčija. E-pošta: roger.bons@fom.de

Anand Sheombar (ur.), HU University of Applied Sciences Utrecht

Utrecht, Nizozemska. E-pošta: anand.sheombar@hu.nl 

Guido Ongena (ur.), HU Univerza uporabnih znanosti Utrecht

Utrecht, Nizozemska. E-pošta: guido.ongena@hu.nl

Doroteja Vidmar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: doroteja.vidmar@um.si

Prenosi

Izdano

June 23, 2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-616-7

COBISS.SI ID (00)

112252931

Date of first publication (11)

2022-06-23

Kako citirati

(Ed.). (2022). 35th Bled eConference – Digital Restructuring and Human (Re)action: June 26 – 29, 2022, Bled, Slovenia, Conference Proceedings (Vols. 2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fov.4.2022