Ferdo se uči o sebi in drugih: Socialno in čustveno učenje s pomočjo likovne umetnosti

Avtorji

Janja Batič (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
Katja Košir (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-1010-5028

Kratka vsebina

Priročnik je sestavljen iz teoretičnega dela in dvajsetih praktičnih aktivnostih. Teoretični del zajema opredelitev modela SEL, navodila za uporabo priročnika in smernice za spodbujanje socialnega in čustvenega učenja pri otrocih. Izhodišča za aktivnosti predstavljajo likovna dela iz zbirke Umetnostne galerije Maribor. Ob ogledovanju likovnih del, pogovoru ob njih in praktičnih likovnih dejavnostih se otroci učijo izražati svoja čustva in občutke. Priročnik je rezultat Študentskega inovativnega projekta za družbeno korist 2016–2020 z naslovom Socialno in čustveno učenje s pomočjo likovne umetnosti – SELUM.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Janja Batič (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: janja.batic@um.si.

Dr. Janja Batič je docentka za didaktiko likovne umetnosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Področje raziskovanja: likovna vzgoja in izobraževanje, izobraževanje učiteljev, ilustracije v slikanicah, celostno branje slikanic kot posebne oblike multimodalnih besedil.

 

Katja Košir (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: katja.kosir@um.si.

Naslovnica za Ferdo se uči o sebi in drugih: Socialno in čustveno učenje s pomočjo likovne umetnosti
Izdano
2020-12-23

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-420-0
COBISS.SI ID
Date of first publication
2020-12-23