Barvila in razbarvanje odplak: Navodila za vaje

Avtorji

Darinka Fakin
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-4251-8655
Alenka Ojstršek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0001-6619-9006
Selestina Gorgieva
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-2180-1603

Ključne besede:

Dyes, wastewater, decolorization, advanced processes, ecological parameters

Kratka vsebina

Prisotnost barvil v odpadni vodi je nesprejemljiva tako iz estetskega kot tudi iz ekološkega stališča. Problematika prvega izhaja iz dejstva, da so odpadne vode, ki vsebujejo barvila, intenzivno obarvane že pri zelo nizkih koncentracijah barvil. Bolj pereča kot estetska je okoljska problematika barvil v odpadni vodi. Objektivno tveganje, ki ga predstavljajo za okolje, je odvisno od strukturnih in fizikalnih karakteristik barvil, njihove koncentracije ter časa izpostavitve v okolju. V okviru predmeta se prouči razpoložljive tehnologije čiščenja obarvanih vod, kar pa kaže na to, da ni enostavnih, učinkovitih in hkrati cenovno sprejemljivih načinov čiščenja tako kompleksnih odpadnih vod, kot so obarvane odpadne vode.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Darinka Fakin, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Darinka Fakin, zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, na delovnem mestu visokošolske učiteljice, izvoljena v naziv redne profesorice. Na svojem habilitacijskem področju »Materiali« izkazujem znanstveno delo na področju plemenitenja in izdelave funkcionalnih materialov. Raziskave povezujem z okoljskimi problemi, ki so del raziskovalnega dela. Poseben del raziskav predstavljajo barvila in barve, tako s fizikalno-kemijskega kot psihološkega vidika in prenos raziskovalnih dosežkov v industrijsko prakso. Laboratorij za barvanje barvno metriko in ekologijo plemenitenja, katerega vodja sem, ima bogate izkušnje z raziskavami za industrijo. Znanstvena dela, ki sem jih objavila so pomembna za razvoj stroke v mednarodnem in nacionalnem okviru.

Maribor, Slovenija. E-pošta: darinka.fakin@um.si

Alenka Ojstršek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: alenka.ojstrsek@um.si

Selestina Gorgieva, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: selestine.gorgieva@um.si

Izdano

24.12.2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (za študente UM FS)

Mehka vezava (za študente UM FS)

ISBN-13 (15)

978-961-286-419-4

DOI (06)

10.18690/978-961-286-419-4

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

24.12.2020

Dimenzije

Kako citirati

Barvila in razbarvanje odplak: Navodila za vaje. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/520