Varnost v lokalnih skupnostih : (konferenčni zbornik) / 2. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih, (29. november 2016, Murska Sobota)

Avtorji

Gorazd Meško (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0001-7466-0042
Katja Eman (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
Urška Pirnat (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0002-9507-4269

Ključne besede:

lokalne skupnosti, varnost, Slovenia, Policija

Kratka vsebina

V konferenčnem delu so predstavljeni recenzirani članki, predstavljeni na drugi nacionalni konferenci o lokalni varnosti in zaščiti v Sloveniji novembra 2016. Glavna tema konference je skupnostna policija, preprečevanje lokalnega kriminala in vladne strategije za lokalno varnost in zaščito. Raziskovalni prispevki prikazujejo razvoj prizadevanj za preprečevanje kriminala, ki temelji na dokazih, policijski nadzor in sodelovanje med lokalnimi in državnimi deležniki v Sloveniji. Prispevki v razpravi obravnavajo delo policije v skupnosti v povezavi z geografskimi območji (Pomurska regija, Slovenija, Hrvaška, Madžarska), posebni varnostni problemi (prometna varnost, nasilje v družini), vmesne sankcije (mediacija) in posebne kulture (romske skupnosti) kot policijsko sodelovanje v madžarskih regijah, lokalne agencije in izvajanje nacionalnih strategij, korporativno upravljanje zasebnih in javnih institucij, lokalni prebivalci, socialni nadzor na podlagi dokazov (analiza kriminala in raziskave o viktimizaciji skupnosti), kibernetski prostor ter analiza kriminala in preprečevanje kriminala.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Gorazd Meško (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: gorazd.mesko@fvv.uni-mb.si.

Katja Eman (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: katja.eman@fvv.uni-mb.si.

Urška Pirnat (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: urska.pirnat@fvv.uni-mb.si.

Prenosi

Izdano

28.11.2016

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-001-1

DOI (06)

10.18690/978-961-286-001-1

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

28.11.2016

Kako citirati

(Ed.). (2016). Varnost v lokalnih skupnostih : (konferenčni zbornik) / 2. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih, (29. november 2016, Murska Sobota): Vol. VLS 2. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/144