Varnost v lokalnih skupnostih – izsledki raziskovanja zaznav varnosti v Sloveniji: konferenčni zbornik / 3. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih, 28. november 2017, Novo mesto, Slovenija

Avtorji

Gorazd Meško (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0001-7466-0042
Katja Eman (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
Urška Pirnat (ed.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0002-9507-4269

Kratka vsebina

Zbornik povzetkov predstavlja recenzirane prispevke, ki so bili predstavljeni na tretji nacionalni konferenci Varnost v lokalnih skupnostih v Novem mestu v novembru 2017. Glavna tema konference povzema glavne ugotovitve raziskave Varnost v lokalnih skupnostih, ki je bila opravljena v 24 slovenskih krajih spomladi 2017 v okviru raziskovalnega projekta Varnost v lokalnih skupnostih. Glavni cilj prispevkov je predlaganje uporabnih rešitev za bolj učinkovito zagotavljanje varnosti v lokalnih skupnostih (manjših, srednjih in večjih občinah) v Sloveniji. Prispevki v zborniku se osredotočajo na različne vidike varnosti v lokalnih skupnostih in sicer zaznavanje varnosti in virov ogrožanja v lokalnih skupnostih (zaznavanje kriminalitete, virov ogrožanja, varnosti v urbanih soseskah, prisotnosti policije in socialne kohezije); pričakovanja, uspešnost in učinkovitost zagotavljanja varnosti (zaznavanje in uspešnost policijskega dela v skupnosti, zaznavanje nalog vojske, migracij in občutek ogroženosti uporabnikov kibernetskega prostora) ter prakse zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih (pooblastila občin, dobre prakse reševanja konkretnih varnostnih problemov na območju Policijske uprave Novo mesto in Murska Sobota in zaznavanje zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih skozi različne deležnike). 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Gorazd Meško (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: gorazd.mesko@um.si.

Katja Eman (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: katja.eman@um.si.

Urška Pirnat (ed.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: urska.pirnat@um.si.

Naslovnica za Varnost v lokalnih skupnostih – izsledki raziskovanja zaznav varnosti v Sloveniji: konferenčni zbornik / 3. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih, 28. november 2017, Novo mesto, Slovenija
Izdano
2017-11-30

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-120-9
COBISS.SI ID
Date of first publication
2017-11-24