Dinamika masnih sistemov

Avtorji

Boštjan Harl
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0001-6106-8621
Marko Kegl
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0001-8586-8260
Timi Karner
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-3228-4664

Ključne besede:

dinamika, mehanska nihanja, analitična mehanika, virtualno delo, Lagrangev pristop

Kratka vsebina

Učbenik obravnava dinamiko masnih sistemov togih teles. V okviru kinematike je prikazan opis prostorskega gibanja v različnih koordinatnih sistemih, predstavljena je rotacijska matrika in njena parametrizacija ter Eulerjevi koti. Temu sledi dimamika in prikaz zakona o gibalni in vrtilni količini togega telesa. V okviru mehanskih nihanj so obravnavana lastna in vsiljena nihanja sistemov z eno in več prostostnimi stopnjami. Učbenik zaključuje področje analitične mehanike, ki vsebuje prikaz generaliziranih koordinat, virtualnega dela in generaliziranih sil. Predstavljeni so Newton-Eulerjev, Lagrangev in Hamiltonov pristop za tvorbo gibalnih enačb sistemov in njihovo numerično reševanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Boštjan Harl, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Boštjan Harl je doktoriral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Pred zaposlitvijo na fakulteti je več let delal v avtomobilski industriji. Ukvarja se s poučevanjem in raziskavami s področja mehanike v okviru strojništva. Raziskovalno se ukvarja z oblikovno in topološko optimizacijo mehanskih sistemov.

Maribor, Slovenija. E-pošta: bostjan.harl@um.si

Marko Kegl, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Profesor Marko Kegl je doktoriral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Ukvarja se s poučevanjem in raziskavami s področja numerične mehanike v okviru strojništva. Raziskovalno delo je osredotočeno na optimizacijo raznih časovno odvisnih problemov ter klasično, oblikovno in topološko optimizacijo statično obremenjenih konstrukcij. Eno leto podoktorskih raziskav je opravil na Tehniški univerzi Braunschweig v Nemčiji v okviru štipendije fundacije Alexander von Humboldt.

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.kegl@um.si

Timi Karner, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Sem Timi Karner, zaposlen na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Mariboru, kjer predavam predmete Robotizacija, Industrijska robotika, Gibalni mehanizmi, Tehniška mehanika za mehatronike ter Dinamika masnih sistemov. Pri predmetu Dinamika masnih sistemov si predavanja deliva skupaj s prof. dr. Markom Keglom s katerim sva tudi nosilca predmeta. Moj del se nanaša predvsem na analitično mehaniko, torej uporaba posplošenih koordinat, posplošenih sil, virtualnega dela ter Lagrangevih enačb za pridobivanje gibalnih enačb sistema teles. Raziskovalno se ukvarjam z mehkimi aktuatorji, principi pridobivanja gibalnih enačb mehkih aktuatorjev s pomočjo lomljenih odvodov, principi vodenja mehkih aktuatorjev in s principi aktivacije mehkih aktuatorjev. 

Maribor, Slovenija. E-pošta: timi.karner@um.si

Literatura

Alujevič A., Harl B., Mehanika I: Založništvo Fakultete za strojništvo, 2005.

Bedford A., Fowler W., Engineering Mechanics: Dynamics, 5. izdaja. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2008.

Beer F. P., Johnston E. R. J., Cornwell P. J., Vector Mechanics for Engineers: Dynamics, 9. izdaja. New York: McGraw-Hill, 2009.

Boltežar M., Mehanska nihanja 1. del. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2006.

Gere J. M., Goodno B. J., Mechanics of Materials, 7. izdaja. Stampford: Cengage Learning, 2009.

Hibbeler R. C., Engineering Mechanics: Dynamics, 11. izdaja. Singapore: Pearson Education, 2007.

Inman D. J., Engineering Vibration, 2. izdaja. Upper Saddle River: Prentice Hall International, 2001.

Kegl M., Vesenjak M., Harl. B., Mehanika za mehatronike. Maribor: Založništvo Fakultete za strojništvo, 2011.

Kuhelj A., Mehanika: Dinamika. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1998.

Lozina Ž., Dinamika, Split: Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 2005.

Meriam J. L., Kraige L. G., Engineering Mechanics: Dynamics, 7. izdaja. Danvers: John Wiley & Sons, 2003.

Mestemacher F., Grundkurs Technische Mechanik. Würzburg: Spketrum Akademischer Verlag, 2008

Muršič M., Osnove tehniške mehanike 3: Dinamika. Ljubljana: Akademska založba, 1991.

Nelson E. W., Best C. L., McLean W. G., Potter M. C., Engineering Mechanics Dynamics. New York: McGraw-Hill, 2010.

Richard H. A., Sander M., Technische Mechanik Dynamik. Wiesbaden: Viewegs Fachbücher der Technik, 2008.

Riley W. F., Sturges L. D., Engineering Mechanics: Dynamics, 2. izdaja. New York: John Wiley & Sons, 1996.

Rusov L., Mehanika III, Dinamika. Naučna knjiga, 1979.

Saje M., Kinematika in dinamika. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,1994

Stropnik J. Dinamika. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1990.

Stropnik J., Kinetika: zapiski predavanj, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 1990.

Šterk P., Mehanika: Statika, dinamika in trdnost, Novo mesto: Šolski center, 2005.

Williams J. H. J., Fundamentals of Applied Dynamics, Danvers: John Wiley & Sons, 1996.

Wohlhart K., Steffan H., Dynamik, Graz: Technische Universität Graz, Institut für Mechanik, 2003.

Shabana A. A., Computational Dynamics, Second Edition, New York: Wiley-Interscience, 2001.

Hamill P., A student’s guide to Lagrangians and Hamiltonians, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Izdano

11.03.2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-835-2

COBISS.SI ID (00)

188292867

Date of first publication (11)

11.03.2024

Kako citirati

Dinamika masnih sistemov. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fs.1.2024