Izzivi digitalne preobrazbe

Avtorji

Andreja Primec (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5615-7299
Dejan Romih (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-9123-0183

Ključne besede:

digitalizacija, digitalna preobrazba, podjetje, osebni podatek, pravica posameznika

Kratka vsebina

Slovenija, Evropska unija in domala ves svet s hitrimi koraki stopajo po poti digitalne transformacije v digitalno prihodnost, kar sproža številne razprave na vseh področjih družbenega in gospodarskega življenja. Strokovna monografija Izzivi digitalne preobrazbe obravnava problematiko, s katero se soočajo slovenska podjetja pri uvajanju in uporabi digitalizacije v svojem poslovnem ali proizvodnem procesu. Avtorji posameznih poglavij so študenti Univerze v Mariboru, ki so v izbranih slovenskih podjetjih in negospodarski organizaciji raziskovali, s kakšnimi izzivi se le-ta soočajo v procesu digitalne preobrazbe. Njihove rešitve bodo v pomoč drugim podjetjem, raziskovalcem, študentom in vsem, ki se srečujejo s podobnimi problemi. Poglavja so v večji meri zasnovana na študiji primera in interdisciplinarno, saj študenti prihajajo s šestih različnih fakultet, kar daje monografiji dodatno vrednost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Andreja Primec (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Andreja Primec je svojo poklicno pot začela v pravosodju, na Višjem sodišču v Mariboru. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je pridružila Katedri za gospodarsko pravo Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, kjer je kot izredna profesorica za področje prava zaposlena še danes. Področja njenega znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela so predvsem gospodarsko pravo, pravo Evropske unije in pravo intelektualne lastnine. Je avtorica in soavtorica številnih znanstvenih in strokovnih del, ki jih objavlja v domačih in tujih revijah ter predstavlja na znanstvenih in svetovnih konferencah doma in v tujini. Njena dela izražajo sposobnost interdisciplinarnega povezovanja in kompleksnejše obravnave aktualnih pravnih in družbenih problemov.

Maribor, Slovenija. E-pošta: andreja.primec@um.si

Dejan Romih (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Mag. Dejan Romih je predavatelj mednarodne ekonomije in poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in namestnik predsednika Društva ekonomistov Maribor. Je član Katedre za mednarodno ekonomijo in poslovanje, American Economic Association, Central Bank Research Association in Društva ekonomistov Maribor ter glavni in odgovorni urednik Glasila Društva ekonomistov Maribor in revije Ekonomija plus. Njegovo raziskovalno področje je mednarodna ekonomija. Dodatno se je izobraževal na Univerzi v Oxfordu in Univerzi v Pensilvaniji.

Maribor, Slovenija. E-pošta: dejan.romih@um.si

Prenosi

Izdano

28.10.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-653-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

28.10.2022

Kako citirati

Izzivi digitalne preobrazbe. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.epf.6.2022