Matematika A: Za študente FKKT UM

Avtorji

Petra Žigert Pleteršek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
https://orcid.org/0000-0001-6653-9840
Matevž Črepnjak
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Ključne besede:

logika, množice, realne funkcije, limita in zveznost funkcije, zaporedja, vrste, odvod funkcije, integral

Kratka vsebina

Visokošolski učbenik predstavlja  uvod v matematično analizo na naravoslovno-tehniških fakultetah. Poleg osnovnih pojmov o množicah, logiki in številih so obravnavane realne funkcije in z njimi povezana pojma limite funkcije in zveznosti, ter  zaporedja in vrste.  Zajete se vsebine diferencialnega računa z aplikacijo odvoda, ter integralni račun.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Petra Žigert Pleteršek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Prof. dr. Petra Žigert Pleteršek  je   zaposlena kot visokošolska učiteljica na FKKT UM, kjer je nosilka in izvajalka predavanj pri matematičnih predmetih. Raziskovalno je zaposlena na FNM UM in deluje na področju teorije grafov, predvsem na področju kemijske teorije grafov.

Maribor, Slovenija. E-pošta: petra.zigert@um.si

Matevž Črepnjak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Doc. dr. Matevž Črepnjak je zaposlen kot asistent na FKKT in FNM UM, na obeh fakultetah vodi seminarske vaje pri različnih matematičnih predmetih, na FNM izvaja tudi nekatera predavanja.  Raziskovalno deluje na področju matematike,  oziroma natančneje, na področju topologije.

Maribor, Slovenija. E-pošta: matevz.crepnjak@um.si

Prenosi

Izdano

18.02.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-554-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

18.02.2022

Kako citirati

Matematika A: Za študente FKKT UM. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fkkt.1.2022