ROSUS 2022 - Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2022: Zbornik 16. strokovne konference

Avtorji

Božidar Potočnik (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0002-5140-3358

Ključne besede:

računalniška obdelava slik, strojni vid, biomedicina, industrijske aplikacije, prenos znanja

Kratka vsebina

ROSUS 2022 – Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2022 je strokovna računalniška konferenca, ki jo od leta 2006 naprej vsako leto organizira Inštitut za računalništvo iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru. Konferenca povezuje strokovnjake in raziskovalce s področij digitalne obdelave slik in strojnega vida z uporabniki tega znanja, pri čemer uporabniki prihajajo iz raznovrstnih industrijskih okolij, biomedicine, športa, zabavništva in sorodnih področij. Zbornik konference ROSUS 2022 združuje strokovne prispevke več deset avtorjev, od tega dva vabljena predavanje ter več demonstracijskih prispevkov. Prispevki podajajo najnovejše dosežke slovenskih strokovnjakov s področij digitalne obdelave slik in strojnega vida, osvetljujejo pa tudi trende in novosti na omenjenih strokovnih področjih. Velik poudarek prispevkov je na promoviranju ekonomske koristnosti aplikacij računalniške obdelave slik in vida v slovenskem prostoru. Takšne računalniške aplikacije zaradi visoke natančnosti, robustnosti in izjemnih hitrosti pri obdelovanju informacij nudijo namreč nove priložnosti za uveljavitev na trgu visokih tehnologij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Božidar Potočnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Božidar Potočnik je diplomiral leta 1995, magistriral leta 1998 in doktoriral leta 2000 vse na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru. Zaposlen je v Laboratoriju za sistemsko programsko opremo na matični fakulteti kot izredni profesor. Na fakulteti poučuje predmete s področja operacijskih sistemov, računalniškega vida in digitalne obdelave slik. Raziskovalno se ukvarja z napredno obdelavo slikovnega materiala in globokim učenjem, aplicirano na področje biomedicine.

Maribor, Slovenia. E-pošta: bozidar.potocnik@um.si

Prenosi

Izdano

09.03.2022

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-575-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

09.03.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

COBISS.SI ID (00)

ISBN-13 (15)

978-961-286-576-4

Date of first publication (11)

09.03.2022

Dimenzije

16.50cm x 23.50cm x 0.6cm

Kako citirati

(Ed.). (2022). ROSUS 2022 - Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2022: Zbornik 16. strokovne konference (Vols. 2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.feri.7.2022