Design, Characterisation and Applications of Cellulose-Based Thin Films, Nanofibers and 3D Printed Structures: A Laboratory Manual

Avtorji

Tanja Pivec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo; Tamilselvan Mohan, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo; Rupert Kargl, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo; Manja Kurečič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Karin Stana Kleinschek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Ključne besede:

polisaharidi, celuloza, elektropredenje, spin-coating, 3D tiskanje, nanovlakna, tanki filmi, večfunkcionalni materiali

Kratka vsebina

Oblikovanje, karakterizacija in uporaba tankih filmov, nanovlaken in 3D tiskanih struktur na osnovi celuloze: Navodila za laboratorijske vaje. Uvod v laboratorijski priročnik daje teoretične podlage o celulozi in njenih derivatih, ki se uporabljajo kot začetni polimeri za pripravo večnamenskih polimerov s tremi različnimi naprednimi tehnikami - spin premazom, elektrospinovanjem in 3D-tiskanjem. V nadaljevanju je vsaka tehnika predstavljena v ločeni laboratorijski vaji. Vsaka vaja zajema teoretične osnove tehnik za obdelavo polimerov in metode njihove karakterizacije s poudarkom na uporabi pripravljenih materialov. Eksperimentalni razdelki vsebujejo vse potrebne informacije, potrebne za izvedbo vaj, dodani rezultati pa učencem pomagajo pri izvajanju pravilnih in uspešnih vaj ter interpretirajo rezultate.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Tanja Pivec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: tanja.pivec@um.si

Tamilselvan Mohan, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: tamilselvan.mohan@um.si

Rupert Kargl, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: rupert.kargl@um.si

Manja Kurečič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: manja.kurecic@um.si

Karin Stana Kleinschek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: karin.stana@um.si

Izdano

17.02.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-432-3

DOI (06)

10.18690/978-961-286-432-3

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

17.02.2021

Kako citirati

Design, Characterisation and Applications of Cellulose-Based Thin Films, Nanofibers and 3D Printed Structures: A Laboratory Manual. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/540