Sodobni postopki barvanja in barva: Navodila za vaje

Avtorji

Darinka Fakin
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-4251-8655
Selestina Gorgieva
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-2180-1603
Alenka Ojstršek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0001-6619-9006

Ključne besede:

Barva, naravna barvila, funkcionalna barvila, ultrazvok,, napredni materiali

Kratka vsebina

Vaje »Sodobni postopki barvanja in barva« obravnavajo sistematiko in nomenklaturo barvil, fizikalno kemijo barvalnih procesov ter uporabo naprednih materialov in tehnik pri procesu barvanja. Največji del je posvečen posebnim postopkom, ki omogočajo sodoben način barvanja ob istočasnem doseganju višjega nivoja kakovosti tako v smislu ekologije, kot v doseganju več funkcionalnih lastnosti materialov in barvanju z naravnimi barvili. Postopki, ki jih posebej proučujemo so barvanje pri pogojih super kritičnega CO2, barvanje ob souporabi ultrazvoka ali predhodne plazma obdelave in barvanje s funkcionalnimi barvil. Ta vrsta barvil nam omogoča posebnosti kot so: termokromija, fotokromija, elektrokromija, solvatokromija in ostale učinke povezane z uporabo teh barvil.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Darinka Fakin, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: darinka.fakin@um.si.

Darinka Fakin, zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, na delovnem mestu visokošolske učiteljice, izvoljena v naziv redne profesorice. Na svojem habilitacijskem področju »Materiali« izkazujem znanstveno delo na področju plemenitenja in izdelave funkcionalnih materialov. Raziskave povezujem z okoljskimi problemi, ki so del raziskovalnega dela. Poseben del raziskav predstavljajo barvila in barve, tako s fizikalno-kemijskega kot psihološkega vidika in prenos raziskovalnih dosežkov v industrijsko prakso. Laboratorij za barvanje barvno metriko in ekologijo plemenitenja, katerega vodja sem, ima bogate izkušnje z raziskavami za industrijo. Znanstvena dela, ki sem jih objavila so pomembna za razvoj stroke v mednarodnem in nacionalnem okviru.

Selestina Gorgieva, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: selestine.gorgieva@um.si.

Alenka Ojstršek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: alenka.ojstrsek@um.si.

Izdano

24.12.2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (za študente UM FS)

Mehka vezava (za študente UM FS)

ISBN-13 (15)

978-961-286-418-7

DOI (06)

10.18690/978-961-286-418-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

24.12.2020

Dimenzije

21cm x 29,7cm x 0,4cm

Kako citirati

Sodobni postopki barvanja in barva: Navodila za vaje. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/522