Mehanika II

Avtorji

Marko Kegl
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0001-8586-8260
Matej Vesenjak
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0003-3494-2584
Boštjan Harl
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0001-6106-8621

Ključne besede:

kinematika, dinamika, masni delec, togo telo, mehanski zakoni

Kratka vsebina

Učbenik obravnava osnove kinematike in dinamike masnih delcev ter trdnih togih teles. Najprej so obravnavani načini opisovanja gibanja delca in telesa. Temu sledi definicija in vpeljava osnovnih in nato še splošnih zakonov dinamike. Poglavje se zaključuje z predstavitvijo mehanskih zakonov o delu in energiji. V drugem delu učbenika so obravnavana najbolj zanimiva bolj specializirana področja, ki ločeno obravnavajo trke, mehanska nihanja ter osnove analitične mehanike.

Biografije avtorja

Marko Kegl, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Profesor Marko Kegl je doktoriral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Ukvarja se s poučevanjem in raziskavami s področja numerične mehanike v okviru strojništva. Raziskovalno delo je osredotočeno na optimizacijo raznih časovno odvisnih problemov ter klasično, oblikovno in topološko optimizacijo statično obremenjenih konstrukcij. Eno leto podoktorskih raziskav je opravil na Tehniški univerzi Braunschweig v Nemčiji v okviru štipendije fundacije Alexander von Humboldt.

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.kegl@um.si

Matej Vesenjak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: matej.vesenjak@um.si

Boštjan Harl, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: bostjan.harl@um.si

Izdano

November 11, 2020

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-401-9

DOI (06)

10.18690/978-961-286-401-9

COBISS.SI ID (00)

35495171

Date of first publication (11)

2020-11-11

Dimenzije

21cm x 29,7cm x 1cm