Hipoterapevtski tim in kompetence

Avtorji

Goran Vukovič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Borut Werber, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Ana Lambić, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Matija Jerin, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Tilen Medved, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Tilen Breznikar, Alma Mater Europaea; Nikita Polner, Alma Mater Europaea; Lina Lauko , Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta; Metka Podobnik, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta; Ana Šabec, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta; Pia Cerkovnik, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta; Špela Ramšak, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta; Miha Marič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Ključne besede:

hipoterapija, timsko delo, organizacija in management, kadrovski management, kompetence

Kratka vsebina

Hipoterapija je oblika fizioterapije, ki vključuje uporabo konja kot terapevtskega orodja za učinkovito zdravljenje pacienta, kjer ritem hoje konja s svojim tridimenzionalnim gibanjem nenehno spodbuja pacientovo ravnovesje in pravilno telesno držo. Problemsko stanje nastane pri splošnem poznavanju in razširjenosti hipoterapije v Sloveniji. Za potrebe raziskave smo uporabili kombinacijo raziskovalnih pristopov. Začeli smo s kritičnim pregledom sekundarnih virov literature in z metodo sinteze pripravili pregled področja, katerega smo nadgradili s kvalitativnim pristopom, v katerem smo, skozi intervjuje ter pogovore s strokovnjaki iz okolja, izoblikovali številne modele, za celostno predstavitev hipoterapije, in sicer bogato sliko hipoterapije, poslovni model, organigram procesov, ipd.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Goran Vukovič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

dr. Goran Vukovič je redni profesor na Univerzi v Mariboru Fakulteti za organizacijske vede za področje kadrovskih virov in marketinga. Ima več kot petnajst let izkušenj na področju funkcionalnega izobraževanja in svetovanj. Svetuje na področjih kadrovskih virov, marketinga in nabave v zasebnem in v neprofitnem sektorju. Je avtor številnih avtentičnih znanstvenih člankov, avtor številnih monografij, urednik, kritik ter član uredniškega odbora revije “Iskanja”.

Kranj, Slovenija. E-pošta: goran.vukovic@um.si

Borut Werber, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Borut Werber je docent na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru na študijskem programu Organizacija in management informacijskih sistemov. Glavna področja njegovega raziskovanja so informacijski sistemi, IKT, podkožni mikročipi in informatika v mikro-podjetjih. Aktivno sodeluje kot evalvator NAKVIS-a pri akreditacijah in reakreditacijah visokošolskih študijskih programov in institucij v Sloveniji in tujini. Kot evalvator sodeluje tudi pri notranjih evalvacijah Univerze v Mariboru. Kot recenzent aktivno sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah ter domačih in tujih publikacijah.

Kranj, Slovenija. E-pošta: borut.werber@um.si

Ana Lambić, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Ana Lambić je samostojna raziskovalka s področja kadrovskega managementa. Diplomirala je na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede, s področja organizacije in managementa kadrovskih in izobraževalnih sistemov. Svoje izobraževanje zaključuje na magistrskem študiju iste fakultete. Njeni raziskovalni interesi so kadrovski management, timsko delo, izobraževanje in vodenje.

Kranj, Slovenija. E-pošta: ana.lambic@gmail.com

Matija Jerin, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Matija Jerin je študent Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede, kjer končuje dodiplomski študij programa Organizacija in management informacijskih sistemov. Izkušnje iz modeliranja procesov je pridobil skozi srednjo šolo in študij. Matija deluje kot tutor na fakulteti, v prostem času pa se ukvarja s taborništvom, pohodništvom, optimizacijo spletnih strani in podjetništvom.

Kranj, Slovenija. E-pošta: matija.jerin@gmail.com

Tilen Medved, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Tilen Medved je leta 2016 končal Gimnazijo Franceta Prešerna v Kranju. Študij je nadaljeval na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede. Trenutno zaključuje dodiplomski študij na programu Inženiring poslovnih sistemov. Diplomsko nalogo, ki je v procesu oddaje, je povezal s svojo smerjo študija in z enim od štirih delovnih mest na katerih je zaposlen kot študent. V prostem času se ukvarja s samostojnim izobraževanjem o strokovnih predmetih, ki pritegnejo njegovo pozornost – podjetništvo, ekonomija, računalništvo in matematika. Tilen je izkušnje s področja konjeništva pridobil s pomočjo prostovoljnega dela na konjeniškem klubu Boni v Slovenski Bistrici.

Kranj, Slovenija. E-pošta: tilen.medved97@gmail.com

Tilen Breznikar, Alma Mater Europaea

Tilen Breznikar je študent 2. letnika dodiplomskega študija fizioterapije na Alma Mater Europaea v Mariboru. Po končanem študiju namerava delati na področju nevrofizioterapije , k kateremu se usmerja že tekom študija. Poleg študija se aktivno ukvarja s športom, ter je član študentske organizacije in študentskega sveta.

Maribor, Slovenija. E-pošta: tilen.breznikar@gmail.com

Nikita Polner, Alma Mater Europaea

Nikita Polner je študentka na Almi Mater Europaea Maribor, kjer zaključuje 3. letnik študija fizioterapije.  Kot študentka sodeluje v Študentskem svetu Alma Mater, Študentskem zboru in Študentski organizaciji Alma Mater.

Maribor, Slovenija. E-posta: nikita.polner@gmail.com

  

Lina Lauko , Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Lina Lauko je študentka Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete, kjer je dokončala študij prve stopnje Kmetijstva – živinoreje, sedaj pa zaključuje podiplomski študij Znanosti o živalih. Znanje s področja konjeništva je pridobila skozi vrsto let ukvarjanja z jahanjem ter dela z mladimi konji. Od leta 2008 aktivno tekmuje v različnih konjeniških disciplinah.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: lina.lauko@gmail.com

Metka Podobnik, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Metka Podobnik je študentka Univerze v Ljubljani, kjer dokončuje enoviti dvostopenjski študij na Veterinarski fakulteti, smer Veterinarstvo. Izkušnje na veterinarskem področju je pridobila že skozi srednješolsko strokovno izobraževanje, saj je opravila program Veterinarski tehnik na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana. Svoje praktične veščine pridobiva s prostovoljnim delom na lokalni veterinarski ambulanti. V prostem času dela na kmetiji in se ukvarja s konji.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: metka.podobnik@gmail.com

Ana Šabec, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Ana Šabec se je po končani gimnaziji v Postojni vpisala na študij veterine na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer trenutno zaključuje 6. letnik. S konji se ukvarja že od otroštva, saj jih ima doma. Pri trinajstih letih je začela obiskovati jahalno šolo, kasneje pa je pridobila tudi tekmovalne licence za preskakovanje ovir in dresuro. Tekem se udeležuje že nekaj let. Po nekaj letni prekinitvi spet trenira in se namerava udeležiti še kakšne tekme.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: ana.sabec.94@gmail.com

Pia Cerkovnik, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Pia Cerkovnik je študentka Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, kamor se je vpisala po opravljeni maturi na Gimnaziji Poljane. Zanima se predvsem za raziskovalno dejavnost, vendar ji je blizu tudi klinično delo. Do preteklega leta je aktivno tekmovala v plesu, ukvarja se z dresuro psov in agilityjem, poletja pa v celoti posveti kajtanju.  

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: cerkovnik.pia@gmail.com

Špela Ramšak, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Špela Ramšak je študentka Medicinske fakultete na Univerzi v Ljubljani, kjer je zaključila peti letnik študija splošne medicine. Izkušnje s področja jahanja  je pridobivala skozi vrsto let ukvarjanja s konjeništvom.  Je  aktivna tekmovalka v preskakovanju ovir in občasno dresurnem jahanju. V prostem času skrbi za svojega konja Polta, se ukvarja z varstvom otrok v jahalnih klubih in poletnih taborih  ter slika in kipari.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: spelca.ramsak@gmail.com

Miha Marič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

dr. Miha Marič je raziskovalec s področja vodenja, managementa in organizacijskih ved. Doktoriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno je zaposlen kot docent na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede. Njegovi raziskovalni interesi so moč, vodenje, organizacijsko vedenje, kadrovski management, organizacija in management. Je avtor številnih izvirnih znanstvenih člankov, strokovnih člankov, prispevkov na znanstvenih konferencah, znanstvene monografije ter bil urednik in recenzent. Sodeluje tudi pri raziskovalnih projektih in svetovalnem delu. 

Kranj, Slovenija. E-pošta: miha.maric@um.si

Prenosi

Izdano

30.09.2020

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-391-3

DOI (06)

10.18690/978-961-286-391-3

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

30.09.2020

Kako citirati

Hipoterapevtski tim in kompetence. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/494