Praktikum za civilno procesno pravo

Avtorji

Vesna Rijavec
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-1556-2351
Tjaša Ivanc
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-0278-442X
Denis Baghrizabehi
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Ključne besede:

Instituti civilnega procesnega prava, judikati, Temeljna procesna načela, potek postopka, pravna sredstva

Kratka vsebina

Praktikum je namenjen študentom prava in vsem, ki želijo pomen pravil civilnega pravdnega postopka preskusiti z argumenti iz najznačilnejših judikatov slovenske sodne prakse. Vsak skrbno izbran judikat ponazarja določen pomemben insititut civilnega procesnega prava.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Vesna Rijavec, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Dr. Vesna Rijavec je redna profesorica za civilno pravo in predstojnica Inštituta za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer tudi predava civilno procesno, evropsko civilno procesno in nepravdno in izvršilno pravo. Kot gostujoča profesorica je predavala tudi na številnih univerzah v tujini. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih razprav, člankov in monografij. Svoja dela objavlja tudi pri priznanih tujih založbah (Nomos, Wolters Kluwer, Intersentia...). Koordinirala je več velikih mednarodnih raziskovalnih projektov, finančno podprtih s strani pravosodnega programa EU. Sodelovala je pri več zakonodajnih projektih (npr. stvarnopravni zakonik, zakon o izvršbi in zavarovanju) ter pomembnih znanstvenih in strokovnih posvetovanjih doma in v tujini.

Maribor, Slovenija. E-pošta: vesna.rijavec@um.si

Tjaša Ivanc, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: tjasa.ivanc@um.si

Denis Baghrizabehi, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: denis.baghrizabehi@um.si

Izdano

07.09.2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 25,00 € (popust -40%)

Mehka vezava 25,00 € (popust -40%)

DOI (06)

10.18690/978-961-286-374-6

COBISS.SI ID (00)

ISBN-13 (15)

978-961-286-374-6

Date of first publication (11)

07.09.2020

Dimenzije

21cm x 29,7cm x 2cm

Kako citirati

Praktikum za civilno procesno pravo. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/