Oblikovanje, razvoj in vodenje timov

Avtorji

Miha Marič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Ana Lambić
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Goran Vukovič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kratka vsebina

Razne oblike timskega dela lahko dandanes zasledimo pri prav vsakem dogodku, tako v zasebnem, kot tudi poklicnem življenju. Pomembno je, da se zavedamo nujnosti in pomembnosti delovanja posameznikov v skupini oziroma timih, kot funkcionalni enoti, ker s tem posledično dosegamo boljše, učinkovitejše in uspešnejše delovanje. Posameznik vedno obravnava samega sebe glede na njegov odnos do drugih posameznikov ali skupine. Omenjeno pa lahko projiciramo na delovanje in delo zaposlenih v organizacijah. Delovanje v timih povezuje kakovostno medsebojno sodelovanju tistih, ki upravljajo in izvršujejo poslovne procese. Timsko delo je nepogrešljiv delovni standard znotraj organizacij, saj le-ta omili nihanje učinkov posameznikov (članov tima) in bistveno doprinese k konsistentnosti opravljenega dela; torej uspeh pogosto temelji na timski naravnanosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Miha Marič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Dr. Miha Marič je raziskovalec s področja vodenja, managementa in organizacijskih ved. Doktoriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno je zaposlen kot docent na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede. Njegovi raziskovalni interesi so moč, vodenje, organizacijsko vedenje, kadrovski management, organizacija in management. Je avtor številnih izvirnih znanstvenih člankov, strokovnih člankov, prispevkov na znanstvenih konferencah, znanstvene monografije ter bil urednik in recenzent. Sodeluje tudi pri raziskovalnih projektih in svetovalnem delu. 

Kranj, Slovenia. E-mail: miha.maric@um.si

Ana Lambić, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Ana Lambić je samostojna raziskovalka s področja kadrovskega managementa. Diplomirala je na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede, s področja organizacije in managementa kadrovskih in izobraževalnih sistemov. Svoje izobraževanje zaključuje na magistrskem študiju  iste fakultete. Njeni raziskovalni interesi so kadrovski management, timsko delo, izobraževanje in vodenje.

Kranj, Slovenija. E-pošta: ana.lambic@student.um.si

Goran Vukovič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Dr. Goran Vukovič je redni profesor na Univerzi v Mariboru Fakulteti za organizacijske vede za področje kadrovskih virov in marketinga. Ima več kot petnajst let izkušenj na področju funkcionalnega izobraževanja in svetovanj. Svetuje na področjih kadrovskih virov, marketinga in nabave v zasebnem in v neprofitnem sektorju. Je avtor številnih avtentičnih znanstvenih člankov, avtor številnih monografij, urednik, kritik ter član uredniškega odbora revije “Iskanja”. 

Kranj, Slovenia. E-mail: goran.vukovic@um.si

Naslovnica za Oblikovanje, razvoj in vodenje timov
Izdano
2020-08-31

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-367-8
COBISS.SI ID
Date of first publication
2020-08-31