Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije 2018

Avtorji

Vesna Rijavec (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-1556-2351

Ključne besede:

pravo družb, gospodarsko pogodbeno pravo, davčno pravo, delovno pravo, insolvenčno pravo, izvršilno pravo, evropsko gospodarsko pravo, Slovenija, znanstvene monografije

Kratka vsebina

Knjiga z naslovom Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije 2018 je znanstvena monografija več avtorjev samostojnih poglavij. Avtorji analizirajo aktualne pravne položaje v zvezi s pametnimi pogodbami, koncerni in pravnim varstvom delničarjev in upnikov, prepletanjem prostorske in gradbene zakonodaje s stvarnim pravom, medijskim pravom, varstvom podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) itd. Knjiga vsebuje prispevke s področja javnega in zasebnega prava. Avtorji jasno izražajo svoja stališča, razmejitev med povzetimi in lastnimi stališči posameznih avtorjev je jasna. Prav tako se argumentirano spopadajo s stališči v pravni teoriji in sodni praksi, kar povečuje uporabno vrednost monografije. Knjiga predstavlja prispevek k razvoju pravne znanosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Vesna Rijavec (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: vesna.rijavec@um.si.

Prenosi

Izdano

27.08.2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-288-6

DOI (06)

10.18690/978-961-286-288-6

Date of first publication (11)

27.08.2019

Kako citirati

Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije 2018. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/431