Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije 2018

Avtorji

Vesna Rijavec (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-1556-2351

Kratka vsebina

Knjiga z naslovom Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije 2018 je znanstvena monografija več avtorjev samostojnih poglavij. Avtorji analizirajo aktualne pravne položaje v zvezi s pametnimi pogodbami, koncerni in pravnim varstvom delničarjev in upnikov, prepletanjem prostorske in gradbene zakonodaje s stvarnim pravom, medijskim pravom, varstvom podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) itd. Knjiga vsebuje prispevke s področja javnega in zasebnega prava. Avtorji jasno izražajo svoja stališča, razmejitev med povzetimi in lastnimi stališči posameznih avtorjev je jasna. Prav tako se argumentirano spopadajo s stališči v pravni teoriji in sodni praksi, kar povečuje uporabno vrednost monografije. Knjiga predstavlja prispevek k razvoju pravne znanosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Vesna Rijavec (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: vesna.rijavec@um.si.

Naslovnica za Gospodarski subjekti na trgu in  evropske dimenzije 2018
Izdano
2019-08-27

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-288-6
Date of first publication
2019-08-27