Pregled gozdnih združb Slovenije: učbenik za izbirni predmet za 2. in 3. letnik na dodiplomskem študiju Ekologija z naravovarstvom na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

Avtorji

Andraž Čarni
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija
https://orcid.org/0000-0002-8909-4298

Ključne besede:

vegetacija, gozdovi, srednjeevropska metoda, Slovenija, učbenik

Kratka vsebina

Učbenik Pregled gozdnih Slovenije je namenjen študentom Ekologije z naravovarstvom, ki bodo izbrali ta predmet na dodiplomskem študiju. V prvem delu se delo ukvarja s teoretičnimi osnovami obdelave in opisovanja vegetacije v skladu s srednjeevropsko metodo, ki študentom omogoča razumevanje drugega dela, ki podaja pregled gozdne vegetacije Slovenije. Pregled gozdnih združb je zasnovan na obširni podatkovni bazi, ki omogoča opredelitev diagnostičnih rastlinskih vrst na osnovi izračuna njihove navezanosti na posamezen vegetacijski tip. Učbenik je namenjen prvenstveno študentom navedene smeri, uporaben pa je tudi za druge smeri, ki se ukvarjajo z raziskavami vegetacije in poznavanjem gozdov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Andraž Čarni, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: carni@zrc-sazu.si.

Prenosi

Izdano

21.08.2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-290-9

DOI (06)

10.18690/978-961-286-290-9

COBISS.SI ID (00)

97119489

Date of first publication (11)

21.08.2019

Kako citirati

Pregled gozdnih združb Slovenije: učbenik za izbirni predmet za 2. in 3. letnik na dodiplomskem študiju Ekologija z naravovarstvom na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/430