Ergonomsko oblikovanje delovnih mest: programski paket Siemens Jack

Avtorji

Nataša Vujica Herzog
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Ključne besede:

ergonomija, ergonomsko oblikovanje delovnih mest, računalniško oblikovanje, ergonomske analize, simulacije

Kratka vsebina

Ergonomsko oblikovanje delovnih mest predstavlja bistven in najpomembnejši del ergonomije, saj zaposleni dnevno v povprečju preživimo 8 ur na delovnem mestu. V idealnem primeru upoštevamo načela ergonomije že pri oblikovanju novih delovnih mest in tako preprečimo morebitne kasnejše zdravstvene težave zaposlenih. V praksi pa so pogosti tudi primeri, ko z ergonomskimi analizami preverimo ustreznost obstoječih delovnih mest, kadar se na teh mestih pri zaposlenih pojavljajo zdravstvene težave, kot so bolečine v vratu, rokah, hrbtenici ali evidentirane pogostejše odsotnosti iz dela. Pri oblikovanju novih delovnih mest in preučevanju ustreznosti obstoječih, lahko uporabimo različna računalniška orodja. V priročniku je predstavljena uporaba programskega paketa Siemens Jack z opisom vseh potrebnih korakov za ustrezno ergonomsko oblikovanje delovnih mest, s primeri iz prakse. Z Jackom lahko oblikujemo realno 3D okolje, vstavimo model človeka, izdelamo simulacijo gibov delavca pri delu in preverimo ustreznost gibov z različnimi ergonomskimi analizami.

Biografija avtorja

Nataša Vujica Herzog, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija, e-pošta: natasa.vujica@um.si

Izdano

August 30, 2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-287-9

DOI (06)

10.18690/978-961-286-287-9

COBISS.SI ID (00)

97131521

Date of first publication (11)

2019-08-30

Dimenzije

21cm x 29,7cm x 0,4cm

Kako citirati

Ergonomsko oblikovanje delovnih mest: programski paket Siemens Jack. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/424