Izzivi in dileme osmišljene uporabe IKT pri pouku

Avtorji

Alenka Lipovec (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-3667-5435
Marjan Krašna (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Igor Pesek (ur.)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0002-0878-7480

Kratka vsebina

Cilj projekta PIKT.UM je bil (bodoče) učitelje opremiti z znanjem in veščinami za poučevanje s prožnimi oblikami, ki vključujejo smiselno uporabo IKT. S kritično presojo pri izbiri in uporabi tako didaktičnih pristopov kot IKT orodij smo želeli omogočiti dvig kakovosti uporabe sodobne tehnologije. Enakemu cilju služi tudi monografija, ki podaja seznam veščin in znanj, ki jih mora glede uporabe IKT imeti učitelj. Dodano vrednost prispevkov predstavlja preplet mehanicističnega pristopa k IKT skozi orodja in didaktični pristop skozi inovativne oblike učenja in poučevanja. Strokovnjaki iz vseh področij, od umetnosti do naravoslovja podajajo razen teoretičnih osnov in znanstvenih dognanj v monografiji tudi praktične nasvete za vnos v šolsko prakso. Temeljno sporočilo celotne monografije govori o tem, da je tehnologija sicer lahko močno orodje za poučevanje, s katerim pa je treba ravnati previdno in v skladu s cilji izobraževanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Alenka Lipovec (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: alenka.lipovec@um.si.

Marjan Krašna (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marjan.krasna@um.si.

Igor Pesek (ur.), Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: igor.pesek@um.si.

Naslovnica za Izzivi in dileme osmišljene uporabe IKT pri pouku
Izdano
2019-05-14

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-257-2
COBISS.SI ID
Date of first publication
2019-05-14