Oblikovanje čustev in vedenja z glasbo: priročnik za vzgojitelje, učitelje, svetovalne delavce, terapevte pri delu z otroki in mladostniki s čustveno vedenjskimi težavami

Avtorji

Katarina Habe
Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo
Marta Licardo
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Kratka vsebina

Priročnik je namenjen različnim poklicnim profilom strokovnjakov (vzgojiteljem, učiteljem, svetovalnim delavcem, terapevtom ipd.), ki se pri delu srečujejo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Predstavlja inovativne didaktične pristope, ki uporabljajo pozitivne učinke glasbenih dejavnosti na uravnavanje čustev in vedenja. V uvodnem delu so opredeljene čustvene in vedenjske težave, čemur sledi pregled njihovega izraza skozi različna razvojna obdobja. Nato so predstavljene raziskave o učinkih glasbe na otroke/mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Obsežno poglavje je namenjeno glasbeni terapiji in njeni uporabni vrednosti pri delu z otroki/mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter poglavje o glasbenodidaktičnih igrah. Poglavitni del priročnika je praktični prikaz glasbenih dejavnosti, temelječih na elementih glasbene terapije in na glasbenodidaktičnih igrah s sledenjem cilja na afektivnem in socialno-moralnem področju posameznikovega razvoja. Praktični del priročnika je s posameznimi prilagoditvami prenosljiv tudi na področja dela z drugimi skupinami otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami, hkrati pa lahko z njim popestrimo delo pri pouku glasbe v osnovnih šolah in v glasbenih šolah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Katarina Habe, Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: katarina.habe@ag.uni-lj.si.

Marta Licardo, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marta.licardo@um.si.

Naslovnica za Oblikovanje čustev in vedenja z glasbo: priročnik za vzgojitelje, učitelje, svetovalne delavce, terapevte pri delu z otroki in mladostniki s čustveno vedenjskimi težavami
Izdano
2019-02-12

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-237-4
COBISS.SI ID
Date of first publication
2019-02-12