Oblikovanje čustev in vedenja z glasbo: priročnik za vzgojitelje, učitelje, svetovalne delavce, terapevte pri delu z otroki in mladostniki s čustveno vedenjskimi težavami

Avtorji

Katarina Habe
Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo
Marta Licardo
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Ključne besede:

čustveno vedenjske težave, metode poučevanja, glasbena terapija, glasbeno didaktične igre, otroci in mladostniki

Kratka vsebina

Priročnik je namenjen različnim poklicnim profilom strokovnjakov (vzgojiteljem, učiteljem, svetovalnim delavcem, terapevtom ipd.), ki se pri delu srečujejo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Predstavlja inovativne didaktične pristope, ki uporabljajo pozitivne učinke glasbenih dejavnosti na uravnavanje čustev in vedenja. V uvodnem delu so opredeljene čustvene in vedenjske težave, čemur sledi pregled njihovega izraza skozi različna razvojna obdobja. Nato so predstavljene raziskave o učinkih glasbe na otroke/mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Obsežno poglavje je namenjeno glasbeni terapiji in njeni uporabni vrednosti pri delu z otroki/mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter poglavje o glasbenodidaktičnih igrah. Poglavitni del priročnika je praktični prikaz glasbenih dejavnosti, temelječih na elementih glasbene terapije in na glasbenodidaktičnih igrah s sledenjem cilja na afektivnem in socialno-moralnem področju posameznikovega razvoja. Praktični del priročnika je s posameznimi prilagoditvami prenosljiv tudi na področja dela z drugimi skupinami otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami, hkrati pa lahko z njim popestrimo delo pri pouku glasbe v osnovnih šolah in v glasbenih šolah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Katarina Habe, Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: katarina.habe@ag.uni-lj.si.

Marta Licardo, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marta.licardo@um.si.

Prenosi

Izdano

12.02.2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-237-4

DOI (06)

10.18690/978-961-286-237-4

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

12.02.2019

Kako citirati

Oblikovanje čustev in vedenja z glasbo: priročnik za vzgojitelje, učitelje, svetovalne delavce, terapevte pri delu z otroki in mladostniki s čustveno vedenjskimi težavami. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/388