Informatika in informacijska varnost: repetitorij

Avtorji

Borut Jereb
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko
https://orcid.org/0000-0001-5104-0852

Ključne besede:

Varnostno kopiranje, Računalniški vdor, Varnostni incident, Standard, Upravljanje tveganj, IT investicija, Dokumentni sistemi, Vodenje projektov, informatika, informacijska varnost

Kratka vsebina

Informatika je veda o informacijah in načinih njihovega procesiranja ter o upravljanju informacijskih sistemov. Ker se z informacijami srečujemo skoraj povsod v vsakdanjem življenju in se z njimi ukvarjamo vse bolj, je informatika vpeta v domala vse pore našega življenja. Predstavljata "infrastrukturo" in nudi podporo ostalim poslovnim procesom. Izzivi v informatiki so povezani z zahtevano kakovostjo storitev, z investicijami, tveganji, poslovnim lastništvom in z njihovim upravljanjem. V gradivu je informatika opisana z varnostnega vidika. Skladno s tem vidikom zahtevamo predvsem, da so informacije: (a) razpoložljive, (b) celovite in (c) zaupne, v obsegu kot je to potrebno za potrebe izvajanja poslovnih procesov. Informatika mora poskrbeti za širšo podporo poslovnim procesom v zahtevanem obsegu. Torej je informatika področje, ki predstavlja infrastrukturo v logistiki. V manjši meri velja tudi obratno, a vendarle je informatika podstat za logistiko, saj predvsem z informacijskimi procesi omogočamo izvajanje logističnih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Borut Jereb, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Celje, Slovenija. E-pošta: borut.jereb@um.si.

Prenosi

Izdano

13.03.2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-251-0

DOI (06)

10.18690/978-961-286-251-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

13.03.2019

Kako citirati

Informatika in informacijska varnost: repetitorij. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/385