Matematika 1: skripta

Avtorji

Tina Sovič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Simon Špacapan
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Ključne besede:

zaporedja, funkcije, odvod, integral, vektorji, sistemi enačb, matrike

Kratka vsebina

Skripta Matematika 1 zajema osnovna znanja matematike, ki ga potrebujejo študentje visokošolskih programov Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. V prvem delu skripte so predstavljena poglavja iz področja analize, v drugem delu pa poglavja iz področja algebre. Natančneje, začnemo z zaporedji, kjer opredelimo osnovne pojme, kot so omejenost, monotonost in konvergenca zaporedja. Sledi poglavje, ki na kratko predstavi kompleksna števila in operacije med njimi. Nato so opisane osnovne elementarne funkcije ter predstavljena pojma limita funkcije in zveznost. Definiramo odvod funkcije in pokažemo njegovo uporabo pri določanju lokalnih ekstremov. Odvodu sledi definicija integrala skupaj z njegovo uporabo. Prvi del skripte zaključuje poglavje o funkcijah dveh spremenljivk. V drugem delu predstavimo geometrijske vektorje in operacije med njimi. V nadaljevanju obravnavamo premice in ravnine v prostoru. Skripto zaključimo s poglavjem o matrikah, kjer opišemo osnovne matrične operacije, sisteme enačb in matriko linearne preslikave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Tina Sovič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: tina.sovic@um.si.

Simon Špacapan, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: simon.spacapan@um.si.

Prenosi

Izdano

17.04.2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-156-8

DOI (06)

10.18690/978-961-286-156-8

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

17.04.2018

Kako citirati