Diskretna matematika

Avtorji

Aleksandra Tepeh
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0002-2321-6766
Riste Škrekovski
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za metamtiko in fiziko

Ključne besede:

izjavni račun, matrika, vektor, relacija, graf

Kratka vsebina

Učbenik je namenjen študentom visokošolskega študija računalništva in informatike. Predstavlja uvod v izbrana poglavja iz matematike, ki so potrebna za razumevanje in reševanje problemov, ki se pojavljajo v računalništvu. Poleg izjavnega računa, relacij in teorije grafov, ki sodijo v področje diskretne matematike, učbenik zajema tudi poglavji o geometrijskih vektorjih in matrikah. Poleg teoretične obravnave snovi učbenik vsebuje veliko zgledov za lažje razumevanje, kakor tudi naloge s postopki in rešitvami.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Aleksandra Tepeh, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: aleksandra.tepeh@um.si.

Riste Škrekovski, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za metamtiko in fiziko

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: riste.skrekovski@fmf.uni-lj.si.

Prenosi

Izdano

10.04.2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-152-0

DOI (06)

10.18690/978-961-286-152-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

10.04.2018

Kako citirati