Zbirka nalog iz Matematičnih metod II z rešitvami

Avtorji

Maja Žulj
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko

Ključne besede:

diferencialne enačbe, funkcije več spremenljivk, premice in ravnine, verjetnost, linearno programiranje

Kratka vsebina

Zbirka nalog vsebuje naloge namenjene študentom za utrjevanje snovi pri predmetu Matematične metode II. Naloge sledijo razporeditvi snovi v učbeniku Matemati čne metode II, zato je pred nalogami vselej navedeno poglavje iz učbenika, na katero se naloge nanašajo (Diferencialne enačbe, Funkcije več spremenljivk, Ravnine in premice v prostoru, Vektorska analiza, Trigonometrične vrste, Verjetnostni račun in Linearno programiranje). Za razumevanje snovi je potrebno poznati vsaj osnove, ki so bile podane pri predmetu Matematične metode I in v istoimenskem učbeniku. Naloge imajo rešitve zapisane na koncu vsakega poglavja. Rešitve prvih nekaj nalog poglavja so podane z vsemi vmesnimi koraki in potrebno teorijo, da lahko tudi bralec, ki se prvič srečuje s podobnimi nalogami, sledi postopku in pride do pravilne rešitve.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Maja Žulj, Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko

Krško, Slovenija. E-pošta: maja.zulj@um.si.

Prenosi

Izdano

10.10.2017

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-096-7

DOI (06)

10.18690/978-961-286-096-7

Date of first publication (11)

10.10.2017

Kako citirati

Zbirka nalog iz Matematičnih metod II z rešitvami. (2017). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/280