Zbirka nalog iz Matematičnih metod II z rešitvami

Avtorji

Maja Žulj
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko

Kratka vsebina

Zbirka nalog vsebuje naloge namenjene študentom za utrjevanje snovi pri predmetu Matematične metode II. Naloge sledijo razporeditvi snovi v učbeniku Matemati čne metode II, zato je pred nalogami vselej navedeno poglavje iz učbenika, na katero se naloge nanašajo (Diferencialne enačbe, Funkcije več spremenljivk, Ravnine in premice v prostoru, Vektorska analiza, Trigonometrične vrste, Verjetnostni račun in Linearno programiranje). Za razumevanje snovi je potrebno poznati vsaj osnove, ki so bile podane pri predmetu Matematične metode I in v istoimenskem učbeniku. Naloge imajo rešitve zapisane na koncu vsakega poglavja. Rešitve prvih nekaj nalog poglavja so podane z vsemi vmesnimi koraki in potrebno teorijo, da lahko tudi bralec, ki se prvič srečuje s podobnimi nalogami, sledi postopku in pride do pravilne rešitve.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Maja Žulj, Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko

Krško, Slovenija. E-pošta: maja.zulj@um.si.

Naslovnica za Zbirka nalog iz Matematičnih metod II z rešitvami
Izdano
2017-10-10

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-096-7
Date of first publication
2017-10-10