Priložnosti za uspeh: priročnik za vzgojitelje in učitelje pri delu z otroki in mladostniki, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij

Avtorji

Marta Licardo (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5858-8527
Nikolaja Golob (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Kratka vsebina

Priročnik je namenjen vzgojiteljem in učiteljem pri delu z otroki in mladostniki, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij. V uvodnem delu priročnika so predstavljene najpogostejše težave in izzivi, skupaj z varovalnimi dejavniki, ki prispevajo k uspešnemu delu z otroki priseljenci in predstavljajo temelj inkluzivnega medkulturnega učnega okolja. V osrednjem delu priročnika je pregled smernic za delo strokovnih delavcev z otroki priseljenci v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. Za vsako raven izobraževanja so predstavljena zakonska izhodišča, aktualni izzivi in rešitve ter različne metode in smernice, kako uspešno vključevati otroke in starše priseljence v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Posebno poglavje predstavljajo IKT didaktična gradiva za strokovne delavce, ki poučujejo otroke, učence in dijake priseljence, ki so nastala v projektu in predstavljajo testiranje učnega sistema iTMS. Priročnik vsebuje tudi poglavji z uporabnimi povezavami do različnih drugih didaktičnih gradiv ter osnovnimi značilnostmi držav iz kateri najpogosteje prihajajo otroci priseljenci.  

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Marta Licardo (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marta.licardo@um.si.

Nikolaja Golob (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: nika.golob@um.si.

Naslovnica za Priložnosti za uspeh: priročnik za vzgojitelje in učitelje pri delu z otroki in mladostniki, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij
Izdano
2017-09-12

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-090-5
Date of first publication
2017
Date of first publication in original language
2017-09-12