Priložnosti za uspeh: priročnik za vzgojitelje in učitelje pri delu z otroki in mladostniki, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij

Avtorji

Marta Licardo (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5858-8527
Nikolaja Golob (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Ključne besede:

priseljenci, izobraževanje, didaktika, vrtec, šola, učitelji

Kratka vsebina

Priročnik je namenjen vzgojiteljem in učiteljem pri delu z otroki in mladostniki, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij. V uvodnem delu priročnika so predstavljene najpogostejše težave in izzivi, skupaj z varovalnimi dejavniki, ki prispevajo k uspešnemu delu z otroki priseljenci in predstavljajo temelj inkluzivnega medkulturnega učnega okolja. V osrednjem delu priročnika je pregled smernic za delo strokovnih delavcev z otroki priseljenci v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. Za vsako raven izobraževanja so predstavljena zakonska izhodišča, aktualni izzivi in rešitve ter različne metode in smernice, kako uspešno vključevati otroke in starše priseljence v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Posebno poglavje predstavljajo IKT didaktična gradiva za strokovne delavce, ki poučujejo otroke, učence in dijake priseljence, ki so nastala v projektu in predstavljajo testiranje učnega sistema iTMS. Priročnik vsebuje tudi poglavji z uporabnimi povezavami do različnih drugih didaktičnih gradiv ter osnovnimi značilnostmi držav iz kateri najpogosteje prihajajo otroci priseljenci.  

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Marta Licardo (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marta.licardo@um.si.

Nikolaja Golob (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: nika.golob@um.si.

Prenosi

Izdano

12.09.2017

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-090-5

DOI (06)

10.18690/978-961-286-090-5

Date of first publication (11)

2017

Date of first publication in original language (20)

12.09.2017

Kako citirati

Priložnosti za uspeh: priročnik za vzgojitelje in učitelje pri delu z otroki in mladostniki, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij. (2017). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/273