Višja matematika v fiziki

Avtorji

Milan Ambrožič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0001-5778-0317
Robert Repnik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematik
Mitja Slavinec
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0001-6301-2832

Ključne besede:

navadne diferencialne enačbe, parcialne diferencialne enačbe, variacijski račun, Euler-Lagrangeove enačbe, verjetnost

Kratka vsebina

V fiziki se da vse zakone in izreke, povezane s fizikalnimi količinami, ki so odvisne od kraja in časa, zapisati z diferencialnimi enačbami. Le-te so lahko navadne ali parcialne, skalarne ali vektorske, velikokrat pa gre celo za sistem več ali mnogo sklopljenih diferencialnih enačb, odvisno od dimenzije in kompleksnosti fizikalnega problema. Medtem ko so diferencialne enačbe lokalna oblika zapisa fizikalnih zakonov, zajemajo integralske enačbe cel prostor ali čas ali pa določeno prostorsko in časovno območje. Značilen zgled zapisa enačb v obeh oblikah so Maxwellove enačbe v elektromagnetizmu ali pa variacijski račun, povezan z minimizacijo proste energije. S postavitvijo in reševanjem (analitičnim ali numeričnim) teh enačb lahko zajamemo vsa področja fizike, od mehanike in gibanja točkastih teles, kjer posebna fizikalna veja analitična mehanika vpelje koncepte posplošenih koordinat in impulzov, Lagrangiana in Hamiltoniana, do obravnave skalarnih in vektorskih polj v elektromagnetizmu in valovni optiki, kvantni fiziki, termodinamiki, fiziki tekočin, teoriji verjetnosti itd.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Milan Ambrožič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: milan.amrozic@um.si.

Robert Repnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematik

Maribor, Slovenija. E-pošta: robert.repnik@um.si.

Mitja Slavinec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: mitja.slavinec@um.si.

Prenosi

Izdano

07.04.2017

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-026-4

DOI (06)

10.18690/978-961-286-026-4

Date of first publication (11)

07.04.2017

Kako citirati